[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Ján Futák, CSc.
Matematik.

* 8.9.1939, Kostolná Ves, okr. Prievidza
† 4.5.1994, Žilina


     Narodil sa 8. septembra 1939 v Kostolnej Vsi, okr. Prievidza. V r. 1957 maturoval na JSŠ v Handlovej. Aprobáciu z matematiky a fyziky získal na VŠP v Bratislave. V r. 1963 asistent matematiky na Pedagogickom inštitúte v Martine, odkiaľ 1. 9. 1964 prešiel na VŠDS v Žiline na Katedru matematiky. Účinne pomáhal študentom súťažiacim v MO. V r. 1972 získal na PF UK v Bratislave vedeckú hodnosť CSc. V r. 1983 bol menovaný docentom pre matematickú analýzu.
      Venoval sa hlavne obyčajným diferenciálnym rovniciam, ich asymptotickým a oscilatorickým vlastnostiam, rovniciam s posunutým argumentom ako aj systémom týchto rovníc.
     Zomrel v Žiline 4. mája 1994.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]