[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Cyrill Gallay
Pedagóg, básnik, prekladateľ.

* 13.3.1857, Ratkova, okr. Rimavská Sobota
† 18.3.1913, Senica


     Narodil sa 13. marca 1857 v Ratkovej, okres Rimavská Sobota. Študoval na gymnáziu v Revúcej a na preparandii v Lučenci. V r. 1875 prichádza do Čáčova pri Senici. Pôsobil tam 33 rokov až do dôchodku. Gallay, talentovaný básnik, písal tiež články o výchove mládeže v rodinách. V r. 1911 preložil Andersenove poviedky I., II. a ku koncu života začal prekladať Grimmove rozprávky. Napísal činohru Svedomie, ktorá sa hojne hrávala na dedinských ochotníckych divadlách.
     Napísal učebnicu fyziky pre národné školy, ktorá bola súčasťou Školníka pre školy evanjelické, vydaného nitrianskym seniorátom roku 1901.
     Gallayov Silozpyt obsahuje 58 článkov, ktoré možno zadeliť do týchto oddielov: Základné pojmy, Všeobecné vlastnosti telies, Sila a pohyb, Rovnováha na jednoduchých strojoch, Povetrie, Voda a jej využitie, Zákon Archimedov, Teplo a teplota, Zvuk, Svetlo, Magnetizmus, Elektrina.
     Je zaujímavé, že za nadpisom každého článku je v zátvorke uvedené jeho znenie v maďarčine. Podobne v článkoch pri jednotlivých pojmoch je v zátvorke uvedený jeho maďarský preklad.
     Budúcim používateľom tejto učebnice chcel Gallay uľahčiť prípravu na vyučovanie tým, že za úvodným článkom Základné pochopy starostlivo ako vzor pripravil 17 otázok, ktorými celkovo vyčerpal rozsah učiva celého článku. Ukázal, ako treba v budúcnosti postupovať pri ďalších článkoch.
     Zomrel v Senici 18. marca 1913.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]