[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Corsan-Avendano Gabriel
Matematik.

* 20.8.1827, Smolník
† 14.6.1903, Budapešť (Maďarsko)


     Narodil sa 20. augusta 1827. Študoval na Kráľovskej akadémii v Košiciach, právo na evanjelickom kolégiu v Prešove, banské vedy na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a napokon matematicko-fyzikálne a technické disciplíny na viedenskej technike. Spočiatku pôsobil ako gymnaziálny profesor v Košiciach a v Pešti, v r. 1872 získal súkromnú docentúru z fyziky na budapeštianskej univerzite. V r. 1872–1897 bol profesorom matematiky na vojenskej akadémii (Academia Ludovica) v Budapešti, od r. 1864 člen korešpondent Maďarskej akadémie vied. Bol autorom celého radu stredoškolských učebníc a zbierok príkladov z matematiky.
     Zomrel 14. júna 1903 v Budapešti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]