[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Július Gretzmacher
Banský inžinier.

* 19.8.1836, Levoča
† 26.1.1906, Banská Štiavnica


     Narodil sa 19. augusta 1836 v Levoči. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, v období 1883–1904 vedúcim katedry baníctva na tejto škole. V šk. r. 1865/66 bol asistentom na katedre deskriptívnej geometrie, v nasledujúcom šk. r. prednášal tento predmet ako suplent. Odborne a publikačne bol činný ako banský inžinier – najmä v oblasti banských meraní.
     Zomrel 26. januára 1906 v Banskej Štiavnici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]