Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

ITMS-2014+: NFP313011T634

Operačný program: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Prijímateľ:Matematický ústav SAV
Sídlo prijímateľa:Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Miesto realizácie
projektu:
Matematický ústav SAV
(pobočky Bratislava, Košice, Banská Bystrica)
Identifikátor (IČO):00166791
Názov projektu: Výskum v oblasti analýzy heterogénnych dát za účelom predikcie zmeny zdravotného stavu chronických pacientov.
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
Celkové oprávnené
výdavky projektu:
1 060 712,02 €
Požadovaná výška NFP: 1 239 037,76 €
Kód žiadosti o NFP: NFP313010T634

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitný výskumný tím, alebo výskumné tímy žiadateľa v konkrétnej znalostnej oblasti a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi projektu.

Cieľ projektu dosiahne žiadateľ pomocu realizácie hlavnej aktivity: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získania nových poznatkov o matematických štruktúrach a funkciách.

V súlade s podmienkami výzvy sú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov nasledovné:

 • Počet podporených výskumných inštitúcií: 1
 • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu: 10
 • Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich
  na VaV aktivitách projektu: 9,97 (FTE)
 • Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia a/alebo počet účastí zahraničných výskumníkov: 2

Zoznam publikácií

2016

 1. J. Brzozowski, G. Jirásková, B. Liu, A. Rajasekaran, M. Szykuła (2016): On the State Complexity of the Shuffle of Regular Languages. In: Câmpeanu C., Manea F., Shallit J. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9777. Springer, Cham, pp. 73–86. doi: 10.1007/978-3-319-41114-9_6 Local copy: (pdf)
 2. J. Jirásek, G. Jirásková, J. Šebej (2016): Operations on Unambiguous Finite Automata. In: Brlek S., Reutenauer C. (eds) Developments in Language Theory. DLT 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9840. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 243–255. doi: 10.1007/978-3-662-53132-7_20 Local copy: (pdf)
 3. G. Jirásková (2016): Self-Verifying Finite Automata and Descriptional Complexity. In: Câmpeanu C., Manea F., Shallit J. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9777. Springer, Cham, pp. 29–44. doi: 10.1007/978-3-319-41114-9_3 Local copy: (pdf)
 4. G. Jirásková, A. Szabari, J. Šebej (2016): The Complexity of Languages Resulting from the Concatenation Operation. In: Câmpeanu C., Manea F., Shallit J. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9777. Springer, Cham, pp. 153–167. doi: 10.1007/978-3-319-41114-9_12 Local copy: (pdf)

2017

 1. M.-F. Danca, M. Fečkan, G. Chen (2017): Impulsive stabilization of chaos in fractional-order systems. In: Nonlinear Dynamics 89, pp. 1889–1903. doi: 10.1007/s11071-017-3559-1 Local copy: (pdf)
 2. A. Dvurečenskij, M. Hyčko (2017): Hyper effect algebras. In: Fuzzy Sets and Systems Volume 326, 34–51. doi: 10.1016/j.fss.2016.12.012 Local copy: (pdf)
 3. M. Fečkan, J. R. Wang (2017): Mixed order fractional differential equations. In: Mathematics, No. 5, Issue 4, art. no. 61, pages 9. doi: 10.3390/math5040061 Local copy: (pdf)
 4. M. Hospodár, G. Jirásková, P. Mlynárčik (2017): Nondeterministic Complexity of Operations on Free and Convex Languages. In: Carayol A., Nicaud C. (eds) Implementation and Application of Automata. CIAA 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10329. Springer, Cham, pp. 138–150. doi: 10.1007/978-3-319-60134-2_12 Local copy: (pdf)
 5. M. Hospodár, G. Jirásková, P. Mlynárčik (2017): On the Descriptive Complexity of $\overline{\Sigma^*\overline{L}}$. In: Charlier É., Leroy J., Rigo M. (eds) Developments in Language Theory. DLT 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10396. Springer, Cham, pp. 222–234. doi: 10.1007/978-3-319-62809-7_16 Local copy: (pdf)
 6. G. Jirásková, A. Okhotin (2017): On the state complexity of operations on two-way finite automata. In: Information and Computation 253, 36–43. doi: 10.1016/j.ic.2016.12.007 Local copy: (pdf)
 7. I. Kovács, R. Nedela (2017): Skew-morphisms of cyclic p-groups. In: J. Group Theory 20, 1135–1154. doi: 10.1515/jgth-2017-0015 Local copy: (pdf)
 8. I. Krajňáková, G. Jirásková (2017): Square on Deterministic, Alternating, and Boolean Finite Automata. In: Pighizzini G., Câmpeanu C. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10316. Springer, Cham, pp. 214–225. doi: 10.1007/978-3-319-60252-3_17 Local copy: (pdf)

2018

 1. S. Ďuriš, Z. Ďurišová, G. Wimmer, P. Adam (2018): Overview of steps checking traceability of measurement during the process of breath analysers verification using certified reference material. In: Journal of Physics: Conference Series, 1065, Issue 8, 082009. doi: 10.1088/1742-6596/1065/8/082009 Local copy: (pdf)
 2. J. Fiala, P. Klavík, J. Kratochvíl, R. Nedela (2018): 3-connected reduction for regular graph covers. In: European Journal of Combinatorics 73, 170–210. doi: 10.1016/j.ejc.2018.06.002 Local copy: (pdf)
 3. M. Hospodár, G. Jirásková, I. Krajňáková (2018): Operations on Boolean and Alternating Finite Automata. In: Fomin F., Podolskii V. (eds) Computer Science – Theory and Applications. CSR 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10846. Springer, Cham, pp. 181–193. doi: 10.1007/978-3-319-90530-3_16 Local copy: (pdf)
 4. M. Hospodár, G. Jirásková, P. Mlynárčik (2018): A Survey on Fooling Sets as Effective Tools for Lower Bounds on Nondeterministic Complexity. In: Böckenhauer HJ., Komm D., Unger W. (eds) Adventures Between Lower Bounds and Higher Altitudes. Lecture Notes in Computer Science, vol 11011. Springer, Cham, pp. 17–32. doi: 10.1007/978-3-319-98355-4_2 Local copy: (pdf)
 5. J. Jirásek, G. Jirásková (2018): The Exact Complexity of Star-Complement-Star. In: Câmpeanu C. (eds) Implementation and Application of Automata. CIAA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10977. Springer, Cham, pp. 223–235. doi: 10.1007/978-3-319-94812-6_19 Local copy: (pdf)
 6. G. Jirásková, A. Okhotin (2018): State Complexity of Unambiguous Operations on Deterministic Finite Automata. In: Konstantinidis S., Pighizzini G. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10952. Springer, Cham, pp. 188–199. doi: 10.1007/978-3-319-94631-3_16 Local copy: (pdf)
 7. G. Jirásková, A. Okhotin (2018): Towards Exact State Complexity Bounds for Input-Driven Pushdown Automata. In: Hoshi M., Seki S. (eds) Developments in Language Theory. DLT 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11088. Springer, Cham, pp. 441–452. doi: 10.1007/978-3-319-98654-8_36 Local copy: (pdf)
 8. G. Okša, Y. Yamamoto, M. Bečka, M. Vajteršic (2018): Asymptotic quadratic convergence of the parallel block-Jacobi EVD algorithm with dynamic ordering for Hermitian matrices. In: BIT Numerical Mathematics 58, pp. 1099–1123. doi: 10.1007/s10543-018-0711-3 Local copy: (pdf)
 9. P. Ráboňová, G. Wimmer (2018): Confidence Region for Calibration Function Coefficients. In: Measurement Science Review 18, no. 6, 227–235. doi: 10.1515/msr-2018-0031 Local copy: (pdf)
 10. G. Wimmer, V. Witkovský (2018): Model of polynomial calibration. In: Journal of Physics: Conference Series 1065, Issue 7, 072011. doi: 10.1088/1742-6596/1065/7/072011 Local copy: (pdf)

2019

 1. S. Ďuriš, Z. Ďurišová, J. Pálenčár, P. Pavlásek, G. Wimmer, V. Witkovský (2019): Alternative Methods for Determination of Certified Value and its Uncertainty: Case Study of Using the Gravimetric Method for Preparation of Gaseous Primary Reference Material of Ethanol in Nitrogen at the Slovak Institute of Metrology. In: Measurement Techniques 62, no. 4, 312–318. doi: 10.1007/s11018-019-01623-z Local copy: (pdf)
 2. M. Hospodár, G. Jirásková, P. Mlynárčik (2019): Nondeterministic complexity in subclasses of convex languages. In: Theoretical Computer Science 787, 89–110. doi: 10.1016/j.tcs.2018.12.027 Local copy: (pdf)
 3. K. Hu, R. Nedela, N.-E. Wang (2019): Complete regular dessins of odd prime power order. In: Discrete Mathematics 342, 314–325. doi: 10.1016/j.disc.2018.09.028 Local copy: (pdf)
 4. K. Hu, R. Nedela, N.-E. Wang, K. Yuan (2019): Reciprocal skew morphisms of cyclic groups. In: Acta Math. Univ. Comenianae 88, no. 2, 305–318. url: amuc-1006 Local copy: (pdf)
 5. G. Jirásková, O. Klíma (2019): Deterministic Biautomata and Subclasses of Deterministic Linear Languages. In: Martín-Vide C., Okhotin A., Shapira D. (eds) Language and Automata Theory and Applications. LATA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11417. Springer, Cham, pp. 315–327. doi: 10.1007/978-3-030-13435-8_23 Local copy: (pdf)
 6. G. Jirásková, I. Krajňáková (2019): NFA-to-DFA Trade-Off for Regular Operations. In: Hospodár M., Jirásková G., Konstantinidis S. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11612. Springer, Cham, pp. 184–196. doi: 10.1007/978-3-030-23247-4_14 Local copy: (pdf)
 7. I. Mračka, T. Žáčik, M. Hyčko, R. Hajossy, P. Somora (2019): Optimization of gas transport - evolutionary calculations on a small cluster of computers. In: PSIG Annual Meeting, PSIG 2019, PSIG-1915. url: PSIG-1915 Local copy: (pdf)
 8. G. Wimmer, V. Witkovský (2019): On Uncertainty Analysis in the Calibration of Gauge Block: Another Look at Example S4 from EA-4/02. In: Measurement Techniques 62, no. 4, 319–326. doi: 10.1007/s11018-019-01624-y Local copy: (pdf)
 9. N. Dilna, M. Fečkan, A. Rontó (2019): On a class of functional differential equations with symmetries. In: Symmetry 11, no. 12, art. no. 1456. doi: 10.3390/sym11121456 Local copy: (pdf)

2020

 1. Ľ. Holá, B. Novotný (2020): When is the space of minimal usco/cusco maps a topological vector space. In: Journal of Mathematical Analysis and Aplications 489, no. 1, art. no. 124125. doi: 10.1016/j.jmaa.2020.124125 Local copy: (pdf)
 2. N. Dilna (2020): On Non-local Boundary-Value Problems for Higher-Order Non-linear Functional Differential Equations. In: Pinelas S., Graef J.R., Hilger S., Kloeden P., Schinas C. (eds) Differential and Difference Equations with Applications. ICDDEA 2019. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 333, 535–548. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-56323-3_40 Local copy: (pdf)