[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Eliška Tomová, CSc.
Matematička.

* 15.6.1942, Nymburk
† 1.12.1986, Bratislava


      Narodila sa 15. júna 1942 v Nymburku. V r. 1964 ukončila Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika. V r. 1964–1986 pracovala v Matematickom ústave SAV. V r. 1975 získala titul CSc., jej školiteľom bol RNDr. Juraj Bosák, DrSc. Vedecky pracovala v teórii grafov.
     Zomrela 1. decembra 1986 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]