Veľká Británia - zástava
 

 

 

Náplň

Oddelenie aplikovanej matematiky Matematického ústavu SAV má za úlohu prenášať poznatky matematiky a príbuzných vied, ako je fyzika, chémia a iné, do praxe.

Z historických dôvodov sa sa stala základnou oblasťou záujmu problematika transportu plynu. Pri riešení problémov z tejto oblasti je potrebné používať okrem fyzikálneho či chemického základu rôzne matematické metódy.

Matematické metódy v kombinácii s numerickými metódami a programovacími postupmi sú základom pre činnosť programových modulov, ktoré sa používajú v softvérových aplikáciách MARTI.

Tieto aplikácie sú jedným z produktov Oddelenia aplikovanej matematiky.