Veľká Británia - zástava
 

 

 

Pracovníci


RNDr. Tibor Žáčik, CSc vedúci oddelenia Tibor.Zacik@mat.savba.sk
doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc vedecký pracovník Rudolf.Hajossy@mat.savba.sk
Ing. Terézia Sedláková odborný pracovník Terezia.Sedlakova@mat.savba.sk
Ing. Igor Mračka doktorandské štúdium Igor.Mracka@mat.savba.sk