Veľká Británia - zástava
 

 

 

Riešené úlohy

SIMULÁCIE - pomocou rovníc matematickej fyziky sa vytvorí model prúdenia plynu, ktorý sa následne numericky rieši. Simuluje sa stacionárne (v čase nemenné), aj dynamické prúdenie toku plynu v potrubí. Dôraz sa kladie na presnosť a rýchlosť simulácií.

OPTIMALIZÁCIE - používajú sa štandardné aj moderné optimalizačné metódy (modifikácie gradientných metód, dynamické programovanie, simulované žíhanie. evolučné stratégie, ap.)

MODELOVANIE KOMPRESOROV A POHONOV KOMPRESOROV - boli vyvinuté vlastné modely, ktoré s dostatočnou presnosťou modelujú krivky otáčok a účinností. Spolu s modelmi filtrov a chladičov sa používajú na modelovanie práce celej kompresorovej stanice.