Veľká Británia - zástava FB

Zoznam akademickej obce*
Matematického ústavu SAV, v. v. i.

ku dňu 1. 5. 2019

Pracovníci

 1. Bečka Martin, Mgr.PhD.
 2. Borsík Ján, doc,RNDr.CSc.
 3. Dilna Nataliya, Mgr., PhD.
 4. Dobrev Stefan, RNDr. PhD.
 5. Dvurečenskij Anatolij,prof,RNDr.DrSc.
 6. Eliáš Peter, Mgr. PhD.
 7. Frič Roman, doc.RNDr.DrSc.
 8. Haluška Ján, doc.RNDr.CSc.
 9. Halušková Emília, RNDr.,CSc.
 10. Holá Ľubica, doc.RNDr. DrSc.
 11. Hyčko Marek, Mgr.PhD.
 12. Jakubec Stanislav, RNDr.DrSc.
 13. Jenčová Anna, RNDr. PhD.
 14. Jirásková Galina, RNDr. CSc.
 15. Kochol Martin, doc.RNDr.PhD.,DSc.
 16. Mračka Igor,Ing. PhD.
 17. Nemoga Karol,doc.RNDr. CSc.
 18. Novotný Branislav,Mgr. PhD.
 19. Okša Gabriel, doc.Ing.CSc.
 20. Pócs Jozef, Mgr. PhD.
 21. Pulmanová Sylvia,doc.RNDr DrSc.
 22. Repický Miroslav, doc.RNDr.CSc.
 23. Sedláková Terézia, Ing.arch.
 24. Strauch Oto, doc.RNDr.DrSc.
 25. Vinceková Elena, Mgr. PhD.
 26. Žáčik Tibor, RNDr.CSc.

Doktorandi

 1. Babicová, Dušana, Mgr.
 2. Dora, Jean Rosemond, Mgr., Ing.
 3. Hospodár, Michal, Ing.
 4. Krajňáková, Ivana, Mgr.
 5. Plávala Martin, RNDr.
 6. Tinajová, Andrea, Mgr.