Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – November
1. 11. 1652 Narodil sa Henrich Berzeviczy. Matematik. ikona knihy
1. 11. 1864 Narodil sa Ľudovít Schlesinger. Matematik. ikona knihy
5. 11. 1866 Narodil sa Alfred Tauber. Matematik. ikona knihy
6. 11. 1903 Narodil sa Karol Trnovský. Pedagóg, matematik. ikona knihy
10. 11. 1973 Zomrel Karol Hlučil. Matematik. ikona knihy
11. 11. 1908 Narodil sa Karol Rovan. Pedagóg, matematik. ikona knihy
12. 11. 1726 Narodil sa Anton Radics. Matematik, fyzik, pedagóg. ikona knihy
15. 11. 1986 Zomrel doc. RNDr. Ing. Peter Svätokrížny, CSc. Matematik. ikona knihy
17. 11. 1909 Narodil sa prof. RNDr. František Krňan. Matematik. ikona knihy
18. 11. 1963 Zomrel prof. RNDr. František Jurga. Matematik. ikona knihy
19. 11. 1796 Zomrel Ján Matej Matsko. Matematik, fyzik, astronóm. ikona knihy
20. 11. 1924 Narodil sa prof. RNDr. Ján Ivan, CSc. Matematik. ikona knihy
21. 11. 1990 Zomrel prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. Matematik. ikona knihy
22. 11. 1902 Narodil sa doc. Dr. Vojtech Illenčík. Matematik. ikona knihy
23. 11. 1897 Narodil sa RNDr. Evžen Říman. Fyzik, matematik a pedagóg. ikona knihy
24. 11. 1833 Zomrel Jozef Šitko. Inžinier, matematik, fyzik. ikona knihy
27. 11. 1984 Zomrel PhDr. Ján Bobok. Pedagóg, matematik. ikona knihy
29. 11. 1654 Narodil sa Ján Dubovszky. Pedagóg, matematik. ikona knihy
29. 11. 1898 Zomrel Eduard Pöschl. Matematik, pedagóg. ikona knihy
30. 11. 1940 Narodil sa Ing. Ivan Dobrakov, DrSc. Matematik. ikona knihy
30. 11. 1948 Zomrel prof. Dr. techn. Karel Dusl. Matematik, pedagóg. ikona knihy
30. 11. 1892 Zomrel František Močnik. Matematik, pedagóg. ikona knihy