Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Apríl
5. 4. 1987 Zomrel RNDr. Juraj Bosák, DrSc. Matematik. ikona knihy
6. 4. 1933 Narodil sa RNDr. Juraj Bosák, DrSc. Matematik. ikona knihy
9. 4. 1898 Narodil sa prof. RNDr. Jan Srb. Matematik. ikona knihy
12. 4. 1909 Narodil sa prof. RNDr. František Jurga. Matematik. ikona knihy
14. 4. 1792 Zomrel Maximilián Hell. Astronóm, matematik, fyzik. ikona knihy
16. 4. 1999 Zomrel doc. RNDr. Alojz Wawruch, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
18. 4. 1859 Zomrel Jozef Wolfstein. Matematik. ikona knihy
19. 4. 1887 Narodil sa doc. RNDr. Nikolaj Podtjagin. Matematik, pedagóg. ikona knihy
19. 4. 1997 Zomrel doc. RNDr. Jozef Rovder, CSc. Matematik. ikona knihy
20. 4. 1991 Zomrel prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc. Matematik. ikona knihy
22. 4. 1908 Narodil sa prof. RNDr. Viktor Svitek. Matematik. ikona knihy
24. 4. 1648 Zomrel Daniel Fröhlich. Matematik, astronóm, geograf. ikona knihy
24. 4. 1980 Zomrel Eduard Haluška. Matematik, pedagóg. ikona knihy
30. 4. 1995 Zomrel RNDr. Ján Korch. Pedagóg, matematik. ikona knihy