Veľká Británia - zástava FB

Správna rada - činnosť

Zápisnice zo zasadaní:
  • Zasadanie č. 2 - 19. 7. 2018 o 15.00: [pdf], [docx]
  • Zasadanie č. 1 - 19. 7. 2018 o 10.00: [pdf], [docx]