Veľká Británia - zástava FB

Matematický ústav

riaditeľ

zástupca riaditeľa

rada riaditeľa

predseda vedeckej rady

podpredseda vedeckej rady

vedecká rada

vedecký tajomník

sekretárka

  • Eugénia Ondrušková

knižnica

  • Mgr. Katarína Pastorková

Detašované pracovisko Košice

vedúci

sekretárka

  • Katarína Štefančíková

Oddelenie informatiky, Bratislava

vedúci

sekretárka

  • Silvia Gavorová

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica

vedúci

sekretárka

  • Bc. Henrieta Paľová