Veľká Británia - zástava FB

Galéria československých matematikov

Autorka kresieb: RNDr. Kvetoslava Dvořáková

 

V pozostalosti našej milej dlhoročnej kolegyne Kvetky Dvořákovej sme pár mesiacov po jej smrti našli okrem iného aj niekoľko portrétov matematikov, ktoré kreslila do výročných článkov (uverejňovaných pri životných jubileách) nášho časopisu Mathematica Slovaca. A keďže sme vyhodnotili, že by bola veľká škoda, keby tieto krásne kresby zostali len založené kdesi v šanóne, rozhodli sme sa všetky originály zarámovať. Autorka by s tým totiž istotne súhlasila a urobilo by jej to veľkú radosť. Od novembra 2020 tak jej portréty československých matematikov skrášľujú priestory MÚ SAV, kde dotvárajú matematického genia loci našich chodieb. Kvetka nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila v októbri 2019; portréty viacerých ďalších, nemenej významných matematikov, preto už žiaľ nikdy nedoplní. Úprimne si však želáme, aby táto výstavka jej výtvarných diel bola zároveň spomienkou a pamiatkou na ňu.

Kvetka bola bezmála 30 rokov technickou redaktorkou Mathematica Slovaca, s veľkou starostlivosťou a pedantnosťou jej vlastnou venovala časopisu množstvo energie a úsilia, vďaka čomu si po celý čas držal mimoriadne vysokú vizuálnu úroveň. Zároveň ako vyštudovaná matematička poskytovala mnohým autorom cenný feedback aj po odbornej stránke. V 90tych rokoch si prof. Dvurečenskij všimol tiež Kvetkin výtvarný talent a požiadal ju, aby k výročným článkom nakreslila vždy aj portrét jubilanta, ktorý by sa mohol k článku pripojiť a následne uverejniť namiesto fotografie. Kvetka sa tejto úlohy zhostila naozaj znamenite a tak v nasledujúcich cca 10 rokoch, na radosť oslávencov aj ostatných čitateľov Mathematica Slovaca, vzišlo spod jej ceruzky týchto 15 nádherných portrétov. S hrdosťou, vďakou a úctou si tak my a aj ďalšie generácie pracovníkov Matematického ústavu budú môcť pripomínať mnohé významné mená - matematikov a kolegov...

Na tomto mieste aj pre všetkých, ktorí si z rôznych dôvodov túto galériu nemôžu prísť pozrieť ku nám na MÚ SAV osobne, uverejňujeme všetky oskenované Kvetkine kresby:

 

akademik Otakar Borůvka

Ing. Ivan Dobrakov, DrSc.

prof. RNDr. Anton Huťa st., CSc.

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.

prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc.

prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr. h. c.

prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.

prof. RNDr. Ladislav Mišík, DrSc.

prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc.

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr. h. c. mult.

prof. RNDr. Zdenka Riečanová, CSc.

prof. RNDr. Tibor Šalát, DrSc.

prof. RNDr. Valter Šeda, DrSc.

 


RNDr. Kvetoslava Dvořáková

(1958 — 2019)