Veľká Británia - zástava FB

Vybrané projekty riešené na Matematickom ústave SAV, v. v. i.

Projekty z Plánu obnovy

Európske projekty

APVV

  • APVV-0178-11
    (Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samo-adjungovaných operátorov a kvantových štruktúr)
  • APVV-16-0073(Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti)
  • APVV-20-0069(Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti)

VEGA