Veľká Británia - zástava FB

Stáž na Matematickom ústave SAV, v. v. i.

 

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV, v. v. i. v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Práce našich stážistov

  • Bc. Ivana Eliašová: Frakcionálne diferenciálne rovnice,
    report zo stáže pod vedením prof. RNDr. Michala Fečkana, DrSc., 2018. [PDF]