Veľká Británia - zástava FB

Staršie novinky

Úspešná obhajoba DrSc. titulu

Včera úspešne prebehla online obhajoba DrSc. titulu našej pracovníčky

Mgr. A. Zemánkoveji, PhD.

na tému: The structure of uninorms with continuous underlying triangular norms and conorms and their generalizations.

 

Blahoželáme.

Roman Frič

V najnovšom čísle časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky vyšiel článok prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc. a doc. PaedDr. Martina Papča, PhD. spomínajúci na našeho bývalého kolegu doc. RNDr. Romana Friča, DrSc.

A. Dvurečenskij, M. Papčo, A ostatné sa pridá, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 30–36.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

V sobotu 19. 6. 2021 o 13.00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach zádušná omša za doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. a uskutoční sa uloženie urny na cintoríne.

Dvaja matematici - 90-tnici

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. napísal článok pripomínajúci život a dielo dvoch jubilujúcich matematikov, 90-tnikov, prof. RNDr. Lubomíra Kubáčka, DrSc. a prof. Gennadija Aleksejeviča Ososkova, DrSc.

A. Dvurečenskij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 53–56.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

J. Buša st. preložil z rozhovor s prof. G. A. Ososkovom, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea:

J. Buša st., Najdôležitejšie talenty človeka (Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky), Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 57–62.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

Zo života a myšlienok Roman Friča

Dušan Jedinák pripravil spomienku na doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. v podobe jeho myšlienok o matematike a jej vyučovaní. (pdf)

Podcasty SAV

Od polovice decembra 2020 začala SAV vydávať podcastové relácie, ktoré obsahujú rozhovory s pracovníkmi SAV na rôzne témy z ich odboru. Zoznam podcastov možno nájsť na stránke:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=71.

5. marca 2021 bol v relácii doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., ktorý hovoril o potrebe neustáleho zdokonaľovania ochrany dát:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=71&news_no=9435.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020


Týždeň vedy a techniky - logo

Vážení priatelia matematiky,

každý rok o tomto čase organizujeme na Matematickom ústave SAV v Bratislave a v jeho pobočke v Košiciach Týždeň vedy a techniky, kde pre verejnosť a hlavne pre študentov máme zaujímavé prednášky o matematike. Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné robiť živé prednášky, tak sa Týždeň vedy a techniky koná v online priestore.

Aj my v našom ústave sme sa svojim spôsobom rozhodli trochu poodhaliť činnosť našich kolegov netradičnou formou. Naše bývalá kolegyňa, RNDr. Kvetoslava Dvořáková, od smrti nedávno ktorej uplynul rok, mala talent nielen na matematiku, technicko-editorskú činnosť v našom časopise Mathematica Slovaca, ale upútala našu pozornosť aj ako talentovaná portrétistka. V jej pozostalosti sa našlo 15 portrétov významných slovenských a českých matematikov. Niektoré portéty sa objavili aj v našom časopise pri niektorých významných životných príležitostiach.

Preto v priestore MÚ SAV sme inštalovali výstavu portrétov, ktoré bravúrne stvárnila naša kolegyňa Kvetka a na našej webovskej stránke si ich môžete kľudne prezrieť z pohodlia svojho domova. Týmto aspoň trochu poodhalíme zákutia života a talenty našich matematikov.

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)

Galéria čs. matematikov - K. Dvořáková

Pri výročí úmrtia a spomienke na našu kolegyňu RNDr. Kvetoslavu Dvořákovú sme zveľadili priestory MÚ SAV inštaláciou obrazov s jej kresbami československých matematikov, ktoré sú od teraz zároveň prístupné aj tu na našej stránke v sekcii Rôzne: Galéria matematikov - KD

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)


Vďaka, Kvetka!

Secure Communication in the Quantum Era

Vyjadrenie K. Nemogu a ostatných k projektu NATO:

https://youtu.be/wAy7ykNyj0E

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019


Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 06. 11. 2019, 09.00-13.00

Program prednášok*


 • 09.00 - 09.50: RNDr. Martin Plávala, PhD. Sčítanie a sumy v matematike od základnej školy po teóriu kategórií
 • 10.00 - 10.50: Mgr. Stefan Dobrev, PhD. Ako nájsť poklad keď nemáš pamäť?
  (Prehľadávanie multi-dimenzionálnych mriežok konečnými automatmi)
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. Ako sínus s kosínusom rozhodujú o farbách jesenného lístia
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Tibor Macko, PhD. O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte

* Budú prebiehať dve paralelné sekcie prednášok.

Prednáška pre verejnosť


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 04. 11. 2019, 17.00-17.50

 • 17.00 - 17.50: Mgr. Peter Mlynárčik, PhD. Niektoré zaujímavé úlohy z Matematickej olympiády

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Košice


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 07. 11. 2019, 09.30-12.00

Program prednášok


 • 09.30 - 10.15: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. O čom matematika je/nie je
 • 10.20 - 11.05: Mgr. Peter Mlynárčik, PhD. Matematika veselo a vážne
 • 11.10 - 11.55: Mgr. Michal Hospodár, PhD. O matematických automatoch

Smútočné oznámenie

Dňa 23. 10. 2019 nás po ťažkej chorobe vo veku 61 rokov navždy opustila naša bývalá kolegyňa RNDr. Kvetoslava Dvořáková.


Česť jej pamiatke.

Blahoželanie

Včera, 10. 10. 2019, sa nášmu kolegovi RNDr. Martinovi Plávalovi, PhD. narodila dcérka Zita.


Blahoželáme.

Smútočné oznámenie

Po dlhej a ťažkej chorobe nás 6. 9. 2019 opustil náš kolega

doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.

Posledná rozlúčka s ním sa uskutoční 12. septembra 2019 o 12.00 v Obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Česť jeho pamiatke.

60. výročie založenia ústavu

V dňoch 16.-17. 9. 2019 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutoční seminár

60. výročie založenia Matematickeho ústavu SAV.

Program

16. September 2019

 • 11:00–12:00: Príchod účastníkov, registrácia
 • 12:00: Obed
 • 13:00: Otvorenie seminára
 • 13:15: K. Nemoga: 60 rokov Matematického ústavu SAV
 • 13:45: Prejavy hostí
 • 15:00: Prestávka
 • 15:30: M. Morovics: Matematická kultúra na území dnešného
                Slovenska – v Hornom Uhorsku – pred rokom 1918
 • 16:30: A. Dvurečenskij: Quo vadis, matematika?
 • 18:30: Večera

17. september 2019

 • 07:30–08:30: Raňajky
 • 09:00–10:40: 1. blok referátov
  •  9:00- 9:20: M. Hospodár: Popisná zložitosť formálnych systémov
  •  9:20- 9:40: M. Plávala: Matematické štruktúry v kvantovej teórii informácie
  •  9:40-10:00: J. Pócs: Algebraické vlastnosti agregačných funkcií
  • 10:00-10:20: G. Okša: Efficient Serial and Parallel Block-Jacobi EVD/SVD Algorithms
  • 10:20-10:40: R. Nedela: 20 rokov existencie pracoviska MÚ SAV v Banskej Bystrici
 • 10:40–11:00: Prestávka
 • 11:00–12:40: 2. blok referátov
  • 11:00-11:20: R. Frič: Deliteľná pravdepodobnosť
  • 11:20-11:40: Ľ. Holá: Topológie na funkcionálnych priestoroch
  • 11:40-12:00: G. Wimmer: Kalibračné problémy
  • 12:00-12:20: P. Eliaš: Galoisova konexia určená zužovaním spojitých reálnych funkcií
  • 12:20-12:40: I. Mračka: Riešenie inverzných fyzikálnych problémov
 • 12:40: Ukončenie seminára
 • 13:00: Obed

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 22. 8. 2019 o 11.00 sa na Matematickom ústave v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce nášho doktoranda

Mgr. Michala Hospodára

s názvom

Descriptional Complexity of Formal Systems.

dizertačná práca [pdf]

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 26. 8. 2019 o 11.00 sa na Matematickom ústave v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce nášho doktoranda

RNDr. Martina Plávalu

s názvom

Non-classical Effects on Generalized Quantum Channels.

dizertačná práca [pdf], autoreferát [docx]

Dizertačná práca

Z dôvodu blížiacej sa obhajoby je k dispozícii dizertačná práca nášho doktoranda

RNDr. Martina Plávalu

s názvom

Non-classical effects on generalized quantum channels.

dizertačná práca [pdf], autoreferát [docx]

Babrošenie s matematikou - Fotky

(c) Emília Halušková

Babrošenie s matematikou - Möbiova páska

Smútočné oznámenie

V ranných hodinách 31. 12. 2018 nás navždy opustil náš bývalý dlhoročný kolega

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 8. 1.  2019 o 13.30 na cintoríne Vrakuňa (Ružinovský cintorín).

Česť jeho pamiatke.

Parte

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018


Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 07. 11. 2018, 09.00-13.00

Program prednášok*


 • 09.00 - 09.50: Mgr. Martin Plávala O tom, ako sa niekedy nedajú robiť dve veci naraz a prečo je to zaujímavé pre fyzikov a programátorov
 • 10.00 - 10.50: doc. RNDr. Gabriel Okša, CSc. Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. Nepresná hodnota je lepšia ako žiadna
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Tibor Macko, PhD. O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte

* Budú prebiehať dve alebo tri paralelné sekcie prednášok.

Plaketa SAV Jura Hronca

 

Dňa 9. októbra 2018 slávnostne udelilo Predsedníctvo SAV Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách nášmu pracovníkovi doc. RNDr. Karolovi Nemogovi, CSc.

 

Blahoželáme.

 

Externé odkazy:

 1. Plaketa SAV Jura Hronca pre matematika Karola Nemogu, sav.sk

Prémia Literárneho fondu
za vedeckú a odbornú literatúru 2017

 

Dňa 27. septembra 2018 udeľoval Literárny fond ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017. Naši pracovníci prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. a RNDr. Michal Pospíšil, PhD. získali v kategórii prírodné a technické vedy Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 za dielo: M. Fečkan, M. Pospíšil, J. R. Wang: Fractional-Order Equations and Inclusions, Walter de Gruyter, 2017.

 

Blahoželáme.

 

Externé odkazy:

 1. Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017, litfond.sk
 2. Zoznam všetkých ocenených

Smútočné oznámenie

Dňa 13. augusta 2018 nás navždy opustil náš kolega

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

 

Posledná rozlúčka s ním sa uskutoční 20. augusta 2018 o 14.00 v evanjelickom kostole v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Parte

A. Dvurečenskij:

Zomrel Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Dr.h.c.
- Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis [PDF]

Oznámenie - Obhajoba doktorskej práce A. Jenčovej

Dňa 17. 9. 2018 o 11.00 hod sa na Matematickom ústave SAV, v. v. i., Štefánikova 49, Bratislava v miestnosti č. 323 (zasadačka Geografického ústavu, tretie poschodie) uskutoční obhajoba doktorskej práce

Mgr. Anny Jenčovej, PhD.

s názvom

Geometry of families of states: from classical to quantum.

 

S uvedenou doktorskou dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Matematickom ústave SAV, v. v. i. v Bratislave, Štefánikova 49.

 

Úplné znenie oznámenia.

Vedec roka SR 2017

V rámci 21. ročníka oceňovania "Vedec roka SR", 15. mája 2018 získal ocenenie Vedec roka SR 2017 za mimoriadnu publikačnú aktivitu v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch náš pracovník

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.,

ktorý tiež pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Blahoželáme.

Odkazy:

Deň otvorených dverí MÚ SAV 2017 - Správa a Fotografie

RNDr. Emília Halušková, CSc. spolu s dvoma študentkami Gymnázia Alejová v Košiciach pripravila prednášku s názvom "Flexagón" pre žiakov základných škôl.

Prednášky boli realizované v stredu 8.11. v Liptovskom Mikuláši na ZŠ Demänovská cesta (koordinátor: Ing. Mgr. I. Vlček) a na Evanjelickej spojenej škole (koordinátor: Ing. E. Jelenová), vo štvrtok 9.11. na ZŠ J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku (koordinátor: Mgr. M. Gabčová) a v piatok 10.11.2017 na ZŠ v Štrbe (koordinátor: Ing. E. Jelenová). Spolu sa ich zúčastnilo 184 žiakov 7. - 9. ročníkov.

O akcii uverejnili 2 školy správy na svojich stránkach:

Ďalšia škola vložila fotografie z akcie na svoju facebookovú stránku:

Atmosféra bola všade výborná, hoci úroveň účastníkov bola veľmi rôzna a mnohí na prednášku pôvodne neprišli počúvať alebo sa nejako namáhať.

E. Halušková

Fotografie: Flexagón


Dňa 9. 11. 2017 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý pozostával hlavne z prednášok pre študentov a verejnosť. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia z bratislavsých škôl: Gymnázium Bilíkova, Evanjelické lýceum, Gymnázium F. G. Lorcu a Súkromná ZŠ CENADA. Pre zvýšený záujem boli vytvorené dve paralelné sekcie.

Fotografie: DOD 2017 BA

Cena Literárneho fondu

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy dostali naši dvaja pracovníci

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. a

RNDr. Michal Pospíšil, PhD.

za publikáciu

Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

vydanú vo vydavateľstve Elsevier.

Blahoželáme.

Externé odkazy: teraz.sk, FMFI UK

book cover - Poicaré-Adnronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

Cena Literárneho fondu

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy dostali naši dvaja pracovníci

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. a

RNDr. Michal Pospíšil, PhD.

za publikáciu

Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

vydanú vo vydavateľstve Elsevier.

Blahoželáme.

Externé odkazy: teraz.sk, FMFI UK

book cover - Poicaré-Adnronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 09. 11. 2017, 09.00-12.50

Program prednášok


 • 09.00 - 09.50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
     Ako súvisí naša bezpečnosť s matematikou
 • 10.00 - 10.50: Mgr. Stefan Dobrev, PhD.
     Matematika bezdrôtových sietí
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.
     Kto, kde kedy a prečo vymyslel Pytagorovu vetu?
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Martin Plávala
     Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov?
 • (paralelne): Mgr. Tibor Macko, PhD.
     O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Košice


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 06. 11. 2017, 10.00-12.35

Program prednášok


 • 10.00 - 10.05
     Privítanie
 • 10.05 - 11.05: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
     Matematika ako nástroj
 • 11.15 - 12.15: Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.
     Matematika v hre, hra v matematike
 • 12.15 - 12.35
     Beseda

Ostatné podujatia

 • 8. 11. 2017, 08.00 - 09.15: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ Demänovská cesta Liptovský Mikuláš
 • 8. 11. 2017, 09.30 - 12.30: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši
 • 9. 11. 2017, 08.00 - 11.00: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku
 • 9. 11. 2017, 10.00 - 12.00: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. Seminár o pravdepodobnosti Miesto: Katedra matematiky PF, Katolícka univerzita v Ružomberku,
  Hrabovská cesta 1, Ružomberok
 • 10. 11. 2017, 09.00 - 12.00: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ v Štrbe

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 11.00 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra Mlynárčika s názvom ``Nondeterministic State Complexity in Subregular Classes''.


Autoreferát: [PDF] (471,4 kB)

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 12.45 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Matúša Palmovského s názvom ``Descriptional Complexity of Operations on Prefix-Free Languages''.


Autoreferát: [PDF] (190,1 kB)

Plaketa SAV Jura Hronca

Dňa 23. 3. 2017 bola nášmu pracovníkovi

prof. RNDr. Mariánovi Vajteršicovi, DrSc.

slávnostne odovzdaná Plaketa SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách.


Viac informácií v článku.


Blahoželáme.

Vyznamenanie

Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky profesorovi informatiky

prof. RNDr. Jurajovi Hromkovičovi, DrSc.

za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky.


Blahoželáme.

Európsky týždeň vedy - fotografie

Dňa 10. 11. 2016 prebehol v Bratislave a Košiciach v rámci Európskeho týždňa vedy (ESW)

Deň otvorených dverí na Matematickom ústave SAV.


Fotografie: Bratislava, Košice


Informácie o prednáške Dr. Emílie Haluškovej v Liptovskom Mikuláši a fotky z nej možno na stránke:

https://esslm.sk/mobiova-paska/


Okrem toho Dr. E. Halušková mala 7. 11. 2016 prednášky pre 3 triedy (2x šiestakov a 1x ôsmakov) na ZŠ Demänovská ulica, Lipt. Mikuláš s názvom Matematické prekvapenie pre futbalistov a 8. 11. 2016 pre 2 triedy (ôsmakov a sekundánov) na Evanjelickej spojenej škole, Lipt. Mikuláš s názvom Keep everything, share anything.


Fotografie: ZŠ Demänovská ulica, Evanjelická spojená škola


V rámci Európskeho týždňa vedy taktiež prebehla zábavnou formou účasť na hodinách matematiky pracovníkov Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach, Dr. E. Haluškovej, Mgr. D. Štiberovej a Mgr. P. Mlynárčika, na ZŠ Krosnianska 4, Košice v triedach siedmakov a ôsmakov (klasických i pre nadaných žiakov). Žiaci sa hrali na vedecké tímy, ktoré medzi sebou súťažili. Úlohou bolo, na hracom pláne sa čo najskôr doplaviť na vzácny nepreskúmaný ostrov, pričom pohyb loďky bol riadený vyriešením zaujímavých logických úloh. V triedach vládla priateľská atmosféra a radosť z úspešne vyriešených úloh.


Fotografie: ZŠ Košice

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 10. 11. 2016, 09.00-12.50

Program prednášok


 • 09.00 - 09.50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.
     Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 10.00 - 10.50: Ing. Igor Mračka, PhD.
     Príbeh grafickej karty – cesta od počítačovej hry k vede
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.
     Fyzik s basketbalovou loptou
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Martin Plávala
     Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov?

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Košice


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 10. 11. 2016, 09.30-12.35

Program prednášok


 • 09.30 - 09.35
     Privítanie
 • 09.35 - 10.05: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
     Matematika - prostriedok na dorozumenie
 • 10.10 - 11.50: Mgr. Peter Mlynárčik
     Prečo študovať informatiku
 • 11.55 - 12.35: Ing. Michal Hospodár
     Zaujímavá informatika

Ostatné podujatia

 • 7.11.2016, 09.15-10.00: RNDr. Emília Halušková, PhD.
     Matematické prekvapenie pre futbalistov (prednáška)
  Miesto: ZŠ Demänovská cesta v Liptovskom Mikuláši

Voľby do VR MÚ SAV

Dňa 17. 10. 2016 sa uskutočnili voľby do Vedeckej rady MÚ SAV.

Zápisnica s priebehom a výsledkami volieb. [pdf]

Úspešná obhajoba

Dňa 22. 9. 2016 prebehla úspešne obhajoba dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Kristíny Čevorovej.

 

Blahoželáme.

Autoreferát dizertačnej práce

Autoreferát k nahliadnutiu pre budúcu obhajobu dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Kristíny Čevorovej.


Autoreferát [PDF] (177 kB)


Obhajoba jej dizertačnej práce s názvom

State Complexity and Magic Number Problem for Unary Operations

sa uskutoční 22. 9. 2016 o 11.00 v seminárnej miestnosti MÚ SAV, Bratislava.

Úspešné obhajoby

V dňoch 23. 8. 2016 a 24. 8. 2016 prebehli úspešne obhajoby dizertačných prác doktorandov

Mgr. Antona Sedliaka a Mgr. Tomáša Gregora.

 

Blahoželáme.

Obhajoba - termín

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Antona Sedliaka.

sa uskutoční 23. 8. 2016 o 10.00 v seminárnej miestnosti MÚ SAV.


Dizertačná práca [PDF] (14,2 MB), Autoreferát [PDF] (1.2 MB)

Obhajoba - termín

Autoreferát k nahliadnutiu pre obhajobu dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Tomáša Gregora,

ktorá sa uskutoční 24. 8. 2016 o 14.00 na Matematickom ústave v Bratislave.


Autoreferát [PDF] (1,15 MB)

Ocenenie

Dňa 9. decembra 2015 si

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.

prevzal z rúk ministra zahraničných vecí M. Lajčáka ocenie Vyslanec dobrej vôle 2015.

(viac)


Blahoželáme.

 

Smútočné oznámenie

Dňa 24. novembra 2015 nás vo veku 92 rokov navždy opustil dlhoročný pracovník Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.

Česť jeho pamiatke.


Posledná rozlúčka s ním sa uskutoční 28. novembra 2015 o 11.00 v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 11. 11. 2015, 09.00-13.00

Program prednášok*


 • 09.00 - 09.50, 10.00 - 10.50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.
     Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 09.00 - 09.50, 10.00 - 10.50: prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (ÚI AVČR)
     Ako sa zvoní v Anglicku
 • 10.00 - 10.50, 11.00 - 11.50: Ing. Igor Mračka, PhD.
     Katastrofické zlyhanie plynovodu z pohľadu matematika
 • 11.00 - 11.50, 12.00 - 12.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.
     Pravouhlé trojuholníky spod Babylonskej veže
 • 10.00 - 10.50, 11.00 - 11.50: Mgr. Miriam Semjanová—Malíčková
     Vedia mravce matematiku?

* Budú prebiehať dve alebo tri paralelné sekcie.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia časopisov a kníh pracovníkov MÚ SAV.

Fotografie - Deň otvorených dverí MÚ SAV Bratislava 2014

Dňa 11. novembra 2014 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave uskutočnil

Deň otvorených dverí

v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku".

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/DOD2014/.

Fotografie - 55. výročie MÚ SAV

V dňoch 16.-17. októbra 2014 sa v Smoleniciach uskutočnilo slávnostné zasadanie pri príležitosti oslavy

55. výročia založenia Matematického ústavu.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/musav55/.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014

Deň otvorených dverí MÚ SAV - Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 4. poschodie, č. d. 408
Dátum: 11. 11. 2014, 09.00-12.50

Program prednášok:


 • 09.00 - 09.50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. - Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 10.00 - 10.50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. - Potrebujeme ešte matematiku ?
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. - Zahrajme si s Pytagorom
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Kristína Čevorová - Ako priviesť dlaždiča do šialenstva


Deň otvorených dverí MÚ SAV - Košice


Miesto: Detašované pracovisko MÚ SAV v Košiciach, Grešákova 6, Košice
Dátum: 10. 11. 2014, 10.00-11.30 hod

Program podujatia:


 1. Uvítanie
 2. doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.; Mgr. Peter Mlynarčík - O starej a novej matematike, beseda


Ostatné podujatia (prednášky pre verejnosť)


 • 12. 11. 2014 o 09.40 - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Od ostrej matematiky k neostrej, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
 • 13. 11. 2014 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - O úspechoch slovenskej vedy, ZŠ J. D. Matejovie v Lipt. Hrádku, Liptovský Hrádok
 • 14. 11. 2014 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - O úspechoch slovenskej vedy, ZŠ v Lipt. Jáne, Liptovský Ján

Fotografie - Spomienka na Štefana Schwarza

Dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnila

Spomienková konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Schwarza.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/s.schwarz.100/.

Pozvánka

Matematický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Predsedníctvom SAV

si Vás dovoľujú pozvať na

Spomienkovú konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Schwarza

(* 18. máj 1914, Nové Mesto nad Váhom – † 6. december 1996, Bratislava)

významného československého matematika a pedagóga, člena SAV a ČSAV, predsedu SAV (1965-1970), riaditeľa Matematického ústavu SAV (1964-1988), profesora SVŠT, vedúceho katedry matematiky SVŠT (1951-1961), vedúceho katedry matematiky FE SVŠT (1961-1979).

 

Spomienková konferencia sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 (štvrtok) v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici 3 od 9:00 hod.

Program:

 • 9:00 – 11:30 Vystúpenia popredných predstaviteľov STU a SAV, spolupracovníkov a žiakov, spolu s hudobnými vystúpeniami
  • Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., riaditeľ MÚ SAV
  • Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU
  • Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV
  • Prof. Emeritus Paul Mostert, University of Kansas, USA
  • Prof. ing. Dr.h.c. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV
  • Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., riaditeľ ÚIM FEI STU
  • a krátke osobné spomienky ďalších účastníkov
 • 12:00 – 12:10 Odhalenie pamätnej tabule na Štefánikovej 49 za účasti primátora hl. mesta Bratislavy Milana Ftáčnika.
 • 14:00 - 16:00 Prednášky prof. Štefana Porubského a prof. Marii Demlovej z Prahy venované matematickým výsledkom Štefana Schwarza.

 

Anatolij Dvurečenskij, MÚ SAV

Blahoželanie

Náš pracovník RNDr. Jozef Pócs, PhD. získal v júni 2014 prvé miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v oddelení neživá príroda za prácu Fuzzy konceptové zväzy a ich zovšeobecnenia.

Blahoželáme.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013

Deň otvorených dverí MÚ SAV - Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 4. poschodie, č.d. 408
Dátum: 12. 11. 2013, 09.00-12.50

Program prednášok:


 • 09.00 - 09.50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. - Potrebujeme ešte matematiku ?
 • 10.00 - 10.50: Mgr. Martin Bečka, PhD. - Keď matematik prekračuje rýchlosť (a fičí na paralelných výpočtoch)
 • 11.00 - 11.50: Ing. Igor Mračka - Ako matematika pomáha prepravovať plyn
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Kristína Čevorová - Čo má spoločné počítač a hra Človeče nehnevaj sa - alebo matematikov pohľad na informatiku


Deň otvorených dverí MÚ SAV - Košice


Miesto: Detašované pracovisko MÚ SAV v Košiciach, Grešákova 6, Košice
Dátum: 14. 11. 2013, 8.30-12.00 hod

Program podujatia:


 1. Uvítanie
 2. doc. RNDr. Roman Frič, CSc. - Matematika a skutočnosť, beseda


Ostatné podujatia (prednášky pre verejnosť)


 • 11. 11. 2013 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - Ako počítali starovekí Egypťania, ESŠ v Lipt. Mikuláši, Liptovský Mikuláš
 • 12. 11. 2013 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - Ako počítali starovekí Egypťania, ZŠ J. D. Matejovie v Lipt. Hrádku, Liptovský Hrádok
 • 12. 11. 2013 o 08.30 - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Množiny a ako ďalej, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
Blahoželanie

Dňa 3. 10. 2013 prebehla úspešne obhajoba dizertačnej práce Mgr. Sándora Kelemena.

Blahoželáme.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 3. 10. 2013 o 13.00 sa v seminárnej miestnosti MÚ SAV Bratislava uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Sándora Kelemena

s názvom: Multivalued Integral Manifolds in Banach Spaces and the Numerical Poincaré Map.

Autoreferát: [pdf] (420 kB), dizertačná práca: [pdf] (672 kB).

Blahoželanie

Dňa 12. 8. 2013 úspešne prebehla obhajoba dizertačnej práce

PaedDr. Jany Fialovej

s názvom: Quasi-Monte Carlo metódy a numerické integrovanie.

 

Blahoželáme.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 12. 8. 2013 o 11.00 sa v seminárnej miestnosti MÚ SAV Bratislava uskutoční obhajoba dizertačnej práce

PaedDr. Jany Fialovej

s názvom: Quasi-Monte Carlo metódy a numerické integrovanie.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012

Deň otvorených dverí MÚ SAV - Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 4. poschodie, č.d. 408
Dátum: 6. 11. 2012, 09.00-13.00

Program prednášok:


 • 09.00 - 10.00: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. - Čaro matematiky
 • 10.00 - 11.00: Mgr. Stefan Dobrev, PhD. - Matematika bezdrôtových sietí
 • 11.00 - 12.00: RNDr. Tibor Žáčik, CSc. - Ako matematika pomáha prepravovať plyn
 • 12.00 - 13.00: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Ing. Lucia Lacko-Bartošová - Matematika a tajomný svet šifrovania

Súčasťou podujatia bude prezentácia časopisov a kníh pracovníkov MÚ SAV.Deň otvorených dverí MÚ SAV - Košice


Miesto: Detašované pracovisko MÚ SAV v Košiciach, Grešákova 6, Košice
Dátum: 5. 11. 2012, 9.00-13.00 hod

Program podujatia:


 1. Prehliadka MÚ SAV KE
 2. RNDr. Jozef Pócs, PhD., RNDr. Galina Jirásková, CSc. -
  Matematika v škole včera, dnes a zajtra, prednáška
 3. doc. RNDr. Ján Haluška, CSc. - Matematika a hudba, prednáška
 4. Beseda so študentmi gymnázií v Košiciach


Ostatné podujatia


 • 6. 11. o 09.40 - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Pravdepodobnosť od Bernoulliho po dnešok, prednáška pre študentov KU v Ružomberku, Ružomberok
 • 8. 11. o 11.00 - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Čo to je matematika?, prednáška pre študentov Gymnázia sv. T. Akvinskeho, Košice

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 24. 5. 2012 o 13.00 sa v seminárnej miestnosti MÚ SAV Bratislava uskutoční obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Michala Pospíšila

s názvom: Bifurcation and asymptotic properties of periodic solutions in discontinuous systems.

Autoreferát: [pdf] (508 kB), dizertačná práca: [pdf] (1,3 MB).

Granty VEGA

Predsedníctvo SAV schválilo výzvu na podávanie nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 z organizácii SAV. Text výzvy je v súbore a je tiež zverejnený na www stránke SAV (časť iné oznamy). Žiadosti je možné podávať prostredníctvom systému e-VEGA do 31. 3. t.r. (aby nedochádzalo ku komplikáciám pri zadávaní údajov, žiadatelia by mali vstupovať do systému cez server SAV - https://www.e-vega.sav.sk/).

Úrad SAV - Ing. D. Zegerová

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011
Deň otvorených dverí MÚ SAV

Týždeň vedy a techniky - logo

Dňa 8. novembra 2011 od 10.00 do 13.00 sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 akcia s názvom Deň otvorených dverí na MÚ SAV v Bratislave.

Počas týždňa 7.-11. novembra 2011 budú v spolupráci s detašovanými pracoviskami prebiehať prednášky pre verejnosť v mestách Košice, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Program prednášok:


Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 4. poschodie
Dátum: 8. 11. 2011

 • 10.00 - 11.00: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. - Ako matematika pomáha hasiť požiare
 • 11.00 - 12.00: RNDr. Tibor Žáčik, CSc. - Ako matematika pomáha prepravovať plyn
 • 12.00 - 13.00: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. - Matematika a svet šifrovania

Miesto: Detašované pracovisko MÚ SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 8. 11. 2011

 • 09.00 - 10.00: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Bernoulliho Ars Conjectandi a smery rozvoja pravdepodobnosti

Miesto: Katolícka univerzita, Ružomberok
Dátum: 9. 11. 2011

 • 09.00 - 10.00: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Bernoulliho Ars Conjectandi a smery rozvoja pravdepodobnosti

Miesto: Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
Dátum: 11. 11. 2011

 • 11.20 - 12.20: RNDr. Emília Halušková, CSc. - Chemické grafy
Špičkové vedecké tímy SAV

27. X.2011 predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a predstaviteľ ARRA Ferdinand Devínsky na tlačovej konferencii oficiálne zverejnili výsledky analytického projektu ARRA "Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV".

ARRA identifikovala vedecké tímy a ich vedúcich v jednotlivých oddeleniach SAV použitím kombinácie viacerých kvantitatívnych a kvalitatatívnych kritérií a každý tím bol porovnaný so svetovou špičkou v danom odbore. Boli identifikované špičkové tímy (spolu 22) a nadpriemerne tímy (spolu 17).

Za Matematický ústav SAV bol medzi 22 špičkovými tímami bol označený tím S. Pulmannová a A. Dvurečenskij. (Detailnejšia tabuľka: [pdf].)

Blahoželáme.

Zlaté medaily SAV

Na základe spoločného návrhu Matematického ústavu SAV a Ústavu merania SAV dňa 1. 7. 2011 predseda SAV prof. RNDr. J. Pastorek, DrSc. udelil najvyššie ocenenie SAV - Zlatú medailu SAV

prof. Gennadijovi Alexejevičovi Ososkovovi, DrSc.,
SÚJV Dubna, Ruská federácia

a

dňa 7.7.2011 podpredseda SAV pre prvé oddenie Ing. J. Lapin, DrSc. odovzdal počas kongresu PROBASTAT 2011 v Smoleniciach Zlatú medailu SAV

prof. RNDr. Ing. Lubomírovi Kubáčkovi, DrSc. Dr.h.c.,
PF Palackého Univ., Olomouc.

Oba návrhy boli udelené pri príležitosti ich 80-tin za dlhodobú spoluprácu s oboma ústavmi.

Srdečne blahoželáme.

Zdroj: prof. Ososkov: článok na www.sav.sk.

prof. Genadij Ososkov a prof. Pastorek

Zdroj: prof. Kubáček: článok na www.sav.sk.

prof. Lubomír Kubáček a Ing. Lapin

Mladí vedci u prezidenta SR

A. Zemánková preberá ocenenie od prezidenta SR

Dňa 6. 7. 2011 prezident SR Ivan Gašparovič prijal 13 mladých vedeckých pracovníkov SAV do 33 rokov a odovzdal im ocenenenie v podobe sklenej sovy, symbolu múdrosti. Medzi ocenenými je aj naša kolegyňa

Mgr. Andrea Zemánková, PhD.

Srdečne blahoželáme.

Zdroj: Pôvodný článok na www.sav.sk.

Impakt faktor 2010 - Mathematica Slovaca

Impakt faktor za rok 2010 časopisu Mathematica Slovaca je 0,316. (ISI Web of Science)

Mladí vedci do 35 rokov

Mgr. Natalyia Dilna, PhD. získala druhé miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2011.

Srdečne blahoželáme.

Noví členovia EAVU

Dňa 5.marca 2011 si slávnostne prevzali v Salzburgu diplomy nových členov Európskej akadémie vied a umení naši pracovníci

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. a Prof. RNDr. Marián Vajteršic, DrSc.

Srdečne blahoželáme.

Blahoželanie

Na slávnostnom udeľovaní Cien ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010, ktoré sa uskutočnilo 2. 12. 2010 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, získala naša kolegyňa

Mgr. Andrea Zemánková, PhD.

ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácií pri rozhodovacích procesoch.

Blahoželáme.

Viac o udeľovaní cien - stránky SAV.

 
logo European Science Week

Deň otvorených dverí

Dňa 9. novembra 2010 od 10.00 do 14.00 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave bude konať deň otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a techniky 2010. Súčasne prebehnú 8.–10. novembra sprievodné akcie organizované pracovníkmi Detašovaného pracoviska Košice vo viacerých mestách.

Program podujatí:

Miesto: MÚ SAV, Bratislava, Štefánikova 49, Bratislava
4. posch., miestnosť 408 (seminárna miestnosť)
Dátum: 9. november 2010
 • 10. 00 hod. - otvorenie prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.: Čaro matematiky
 • 11. 00 hod. - Ing. Gabriel Okša, CSc.: Ako matematika hasí požiare
 • 12. 00 hod. - RNDr. Tibor Žáčik, CSc.: Ako matematika pomáha prepravovať plyn
 • 13. 00 hod. - doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.: Utajený svet šifrovania
Súčasťou podujatia je prezentácia časopisov a kníh pracovníkov MÚ SAV.
Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku
Dátum: 9. november 2010
 • 11. 20 – 12.10 hod - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.: Od ostrej matematiky ku neostrej matematike
Miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
Dátum: 8. november 2010
 • 11. 10 – 12. 00 hod - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.: Reč matematiky: presne, intuitívne, nepresne
Miesto: ZŠ Kvačany, Kvačany
Dátum: 9. november 2010
 • 8. 00 – 12. 00 hod (vo viacerých skupinách) - RNDr. Emília Halušková, CSc.: Beseda s názvom „Transformácia“
Miesto: Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši
Dátum: 10. november 2010
 • 10. 10 – 11.00 hod - RNDr. Emília Halušková, CSc.: Beseda s názvom „Transformácia“
Obhajoby

Dňa 12. 11. 2010 o 13.00 sa v miestnosti M213 na FMFI UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore 11-80-9 Teoretická informatika doktoranda

Mgr. Alexandra Szabariho

s názvom Popisná zložitosť regulárnych jazykov (autoreferát).

Dňa 22. 11. 2010 o 11.00 sa na Matematickom ústave SAV uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom obore 11-81-9 Teória vyučovania informatiky doktorandky

RNDr. Andrey Feciskaninovej

s názvom Úvod do tvorby databáz vo vyučovaní na stredných a vysokých školách (autoreferát - [doc], [pdf]).

Ocenenenie literárneho fondu

Autorský kolektív:

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. (PF UPJŠ Košice)

a

RNDr. Jozef Pócs, PhD. (MÚ SAV Košice)

získal Prémiu literarného fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii prírodné a technické vedy. Prémia bola udelená za ich monografiu Monounary Algebras.

Blahoželáme.

Úspešné obhajoby

Dňa 27. augusta 2010 úspešne prebehli obe obhajoby dizertačných prác našich (ex) doktorandov, Mgr. Branislava Novotného a Mgr. Gejzu Wimmera.

Blahoželáme.

Obhajoby

Dňa 27. augusta 2010 sa uskutoční na MÚ SAV obhajoba dizertačných prác našich doktorandov.

O 10.30:

Mgr. Branislav Novotný

obhajuje prácu s názvom

Topologies on Functional Spaces and Hyperspaces (autoreferát).

O 13.00:

Mgr. Gejza Wimmer

obhajuje prácu s názvom

Modely, metódy a algoritmy pre analýzu longitudinálnych dát (autoreferát).

Impakt faktor - Mathematica Slovaca

ISI Web of Knowledge zverejnilo impakt faktory časopisov za rok 2009. Mathematica Slovaca má impakt faktor vo výške 0,308. Stránka o Mathematica Slovaca v ISI WOK.

Blahoželanie - Čestné uznanie 2009

Dňa 18. 3. 2010 na slávnostnom udeľovananí ocenení "Vedec roka SR 2009" získala naša kolegyňa

Mgr. Nataliya Dilna, PhD.

ocenenie Čestné uznanie 2009 za súbor prác popisujúcich riešenia systémov diferenciálnych rovníc s veľkým aplikačným potenciálom, uverejnených v popredných svetových časopisoch.

Týmto jej srdečne blahoželáme.

Blahoželanie - Technológ roka SR 2009

Dňa 18. 3. 2010 na slávnostnom udeľovananí ocenení "Vedec roka SR 2009" získal náš kolega

RNDr. Tibor Žáčik, CSc.

ocenenie Technológ roka SR 2009 za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie, určenia veľkosti a lokalizácie únikov plynu z plynovodných potrubí.

Týmto mu srdečne blahoželáme.