Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1.Jana Badiarová  KE
2.Vladimír Baláž  BA
3. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
4.doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.+421 55 6228291KE
5. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.BB
6.Vladimír Dančík  KE
7. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
8.Stefan Dobrev  OI
9.Jean Rosemond Dora  BA
10.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
11. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
12.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
13.Roman Frič  KE
14. Jana Galbová+421 2 57 510 226BA
15. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
16. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
17.Štefan Gyürki  BB
18.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
19.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
20. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
21.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
22. Ing. Michal Hospodár+421 55 6228291KE
23.Juraj Hromkovič  OI
24. Ivana HudecováBA
25. RNDr. Laura Husárová+421 2 59306511OI
26. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
27.Ferdinand Chovanec  BB
28.Stanislav Jakubec  BA
29. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
30.Galina Jirásková  KE
31.Mária Jurečková  BB
32.Ján Karabáš  BB
33.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
34. Mgr. Ivana KrajňákováKE
35. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
36.Mária Malaščuková  BA
37. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
38.Lucia Mišíková  BB
39.Peter Mlynárčik  KE
40.Alexandra Mojžišová  BA
41. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
42. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
43.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
44.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
45. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
46.Gabriel Okša  OI
47. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
48. Mgr. Matúš Palmovský, PhD.KE
49. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
50.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
51. Mgr. Katarína Pastorková+421 2 57 510 406BA
52.Milan Paštéka  BA
53. Mgr. Martin PlávalaBA
54.Eva Plávalová  BA
55.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.+421 55 6228291KE
56. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
57. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
58.Sylvia Pulmannová  BA
59.Blažena Puterová  OI
60.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
61.prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.+421 48 446 7238, +421 48 4701 201BB
62.Terézia Sedláková  BA
63. Ing. Daniel Solčiansky+421 2 57 510 231BA
64.Ladislav Stacho  OI
65.Oto Strauch  BA
66.Andrea Surová  BA
67.Beata Szabová  BA
68.Katarína Štefančíková  KE
69. Mgr. Dušana ŠtiberováKE
70.Ondrej Šuch  BB
71.Marian Vajteršic  OI
72. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
73.Imrich Vrťo  OI
74.Gejza Wimmer  BB
75. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
76. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA