Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1. Mgr. Dušana BabicováKE
2.Jana Badiarová  KE
3.Vladimír Baláž  BA
4. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
5.doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.+421 55 6228291KE
6. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.+421902213864BB
7.Vladimír Dančík  KE
8. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
9.Stefan Dobrev  OI
10.Jean Rosemond Dora  BA
11.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
12. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
13.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
14.Roman Frič  KE
15. Jana Galbová+421 2 57 510 226BA
16. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
17. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
18.Štefan Gyürki  BB
19.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
20.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
21. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
22.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
23. Ing. Michal Hospodár+421 55 6228291KE
24.Juraj Hromkovič  OI
25. Ivana HudecováBA
26. RNDr. Laura Husárová+421 2 59306511OI
27. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
28.Ferdinand Chovanec  BB
29.Stanislav Jakubec  BA
30. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
31.Galina Jirásková  KE
32.Mária Jurečková  BB
33.Ján Karabáš  BB
34.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
35. Mgr. Ivana Krajňáková+421910396700KE
36. Mgr. Ján Kysel+421 2 57 510 509BA
37. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
38. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
39.Lucia Mišíková  BB
40.Peter Mlynárčik  KE
41.Alexandra Mojžišová  BA
42. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
43. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
44.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
45.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
46. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
47.Gabriel Okša  OI
48. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
49. Mgr. Matúš Palmovský, PhD.KE
50. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
51.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
52. Mgr. Katarína Pastorková+421 2 57 510 406BA
53.Milan Paštéka  BA
54. RNDr. Martin PlávalaBA
55.Eva Plávalová  BA
56.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.+421 55 6228291KE
57. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
58. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
59.doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.+421 2 57 510 412BA
60.Blažena Puterová  OI
61.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
62.Terézia Sedláková  BA
63. Ing. Daniel Solčiansky+421 2 57 510 231BA
64.Ladislav Stacho  OI
65.Oto Strauch  BA
66.Andrea Surová  BA
67.Beata Szabová  BA
68.Katarína Štefančíková  KE
69.Ondrej Šuch  BB
70.Marian Vajteršic  OI
71. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
72.Gejza Wimmer  BB
73. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
74. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA