Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1.Tomáš Adamják  BB
2.Jana Badiarová  KE
3.Vladimír Baláž  BA
4. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
5.doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.+421 55 6228291KE
6. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.BB
7.Vladimír Dančík  KE
8. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
9.Stefan Dobrev  OI
10.Jean Rosemond Dora  BA
11.Kvetoslava Dvořáková  BA
12.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
13. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
14.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
15.Roman Frič  KE
16. Jana Galbová+421 2 57 510 226BA
17. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
18. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
19.Štefan Gyürki  BB
20.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
21.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
22. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
23.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
24. Ing. Michal Hospodár+421 55 6228291KE
25.Juraj Hromkovič  OI
26. Ivana HudecováBA
27. RNDr. Laura Husárová+421 2 59306511OI
28. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
29.Ferdinand Chovanec  BB
30.Stanislav Jakubec  BA
31. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
32.Galina Jirásková  KE
33.Mária Jurečková  BB
34.Ján Karabáš  BB
35.Sándor Kelemen  BA
36.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
37.Marek Košta  BA
38.Ivana Krajňáková  KE
39. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
40.Mária Malaščuková  BA
41. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
42.Lucia Mišíková  BB
43.Peter Mlynárčik  KE
44.Alexandra Mojžišová  BA
45. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
46. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
47.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
48.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
49. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
50.Gabriel Okša  OI
51. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
52.Matúš Palmovský  KE
53. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
54.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
55. Mgr. Katarína Pastorková+421 2 57 510 406BA
56.Milan Paštéka  BA
57. Mgr. Martin PlávalaBA
58.Eva Plávalová  BA
59.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.+421 55 6228291KE
60. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
61. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
62.Sylvia Pulmannová  BA
63.Blažena Puterová  OI
64.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
65.prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.+421 48 446 7238, +421 48 4701 201BB
66.Terézia Sedláková  BA
67. Ing. Daniel Solčiansky+421 2 57 510 231BA
68.Ladislav Stacho  OI
69.Oto Strauch  BA
70.Andrea Surová  BA
71.Beata Szabová  BA
72.Katarína Štefančíková  KE
73. Mgr. Dušana ŠtiberováKE
74.Ondrej Šuch  BB
75.Marian Vajteršic  OI
76. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
77.Imrich Vrťo  OI
78.Gejza Wimmer  BB
79. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
80. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA