Veľká Británia - zástava FB
Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky, spoločné pracovisko
MÚ SAV a UMB Banská Bystrica –
 
BB
č. Meno E-mail Tel.  
1. Jana BadiarováKE
2.doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.BA
3. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
4.doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.+421 55 6228291KE
5. RNDr. Vladimír Dančík, PhD.+421 55 6228291KE
6. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
7. RNDr. Stefan Dobrev, PhD.+421 2 59306526OI
8. RNDr. Kvetoslava Dvořáková+421 2 57 510 501BA
9.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
10. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 2342202KE
11.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
12.doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.+421 55 6228291KE
13. Jana Galbová+421 2 57 510 226BA
14. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
15. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
16. Pavel Grebeči+421 2 57 510 227BA
17. Mgr. Štefan Gyürki, PhD.BB
18.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
19.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
20. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
21.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
22. Ing. Michal HospodárKE
23.prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.+421 2 59306522OI
24. Ivana HudecováBA
25. RNDr. Laura Husárová+421 2 59306511OI
26. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
27.doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.+421 960 423322BB
28. RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.+421 2 57 510 413BA
29. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
30. RNDr. Galina Jirásková, CSc.+421 55 6228291KE
31.doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.+421911543924BB
32. Mgr. Ján Karabáš, PhD.+421 48 4701 202BB
33. Mgr. Sándor Kelemen, PhD.+421 2 57 510 407BA
34. Judita Klimentová+421 2 57 510 235BA
35.doc. RNDr. Martin Kochol, PhD. DSc.+421 2 57510413BA
36.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.+421 2 57 510 416BA
37. Mgr. Ivana KrajňákováxxxKE
38. Alena LisáBA
39. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
40. Anna MackovičováBA
41. Mária Malaščuková+421 2 57 510 409BA
42. Ing. Lucia MišíkováBB
43. Martin Mišovič+421 2 57 510 227BA
44. Mgr. Peter MlynárčikKE
45.Dr. Giselle Monteiro (SASPRO)+421 2 57 510 407BA
46. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
47. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
48.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
49.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
50. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
51.doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.+421 2 59306512OI
52. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
53. Mgr. Matúš PalmovskýKE
54. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
55. Mgr. Martin Papčo, PhD.KE
56. Mgr. Katarína Pastorková+421 2 57 510 406BA
57.doc. RNDr. Milan Pašteka, CSc.BA
58. Mgr. Martin Plávala+421 2 57 510 407BA
59.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.+421 55 6228291KE
60. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
61. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
62.doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.+421 2 57 510 412BA
63. Blažena PuterováOI
64.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 234 2202KE
65.prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.+421 48 446 7238, +421 48 4701 201BB
66. Ing. Terézia Sedláková+421 2 57 510 411BA
67. Mgr. Ladislav Stacho, CSc.+421 2 59306526OI
68.doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.+421 2 57 510 416BA
69. Andrea Surová+421 2 57 510 404BA
70. Katarína Štefančíková+421 55 6228291KE
71. Mgr. Dušana ŠtiberováKE
72. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.+421 48 4701 204BB
73. Ing. Ľubomír Török, PhD.+421 48 4701 203BB
74.prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc.+421 2 59306513OI
75. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
76. RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.+421 2 59306516OI
77.prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.+421 2 57 510 504BB
78. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
79. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA