Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1.Tomáš Adamják  BB
2.Jana Badiarová  KE
3.Vladimír Baláž  BA
4. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
5.Ján Borsík  KE
6.Katarína Čunderlíková  BB
7.Vladimír Dančík  KE
8. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
9.Stefan Dobrev  OI
10.Jean Rosemond Dora  BA
11.Kvetoslava Dvořáková  BA
12.Anatolij Dvurečenskij  BA
13.Peter Eliaš  KE
14.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
15.Roman Frič  KE
16.Jana Galbová  BA
17.Silvia Gavorová  OI
18.Ivana Geriaková  BA
19.Štefan Gyürki  BB
20.Rudolf Hajossy  BA
21.Ján Haluška  KE
22.Emília Halušková  KE
23.Ľubica Holá  BA
24.Michal Hospodár  KE
25.Juraj Hromkovič  OI
26.Ivana Hudecová  BA
27.Laura Husárová  OI
28. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
29.Ferdinand Chovanec  BB
30.Stanislav Jakubec  BA
31.Anna Jenčová  BA
32.Galina Jirásková  KE
33.Mária Jurečková  BB
34.Ján Karabáš  BB
35.Sándor Kelemen  BA
36.Martin Kochol  BA
37.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.+421 2 57 510 416BA
38.Marek Košta  BA
39.Ivana Krajňáková  KE
40.Tibor Macko  BA
41.Mária Malaščuková  BA
42.Alžbeta Michalíková  BB
43.Lucia Mišíková  BB
44.Peter Mlynárčik  KE
45.Alexandra Mojžišová  BA
46.Igor Mračka  BA
47.Katarína Nagyová  BA
48.Roman Nedela  BB
49.Karol Nemoga  BA
50.Branislav Novotný  BA
51.Gabriel Okša  OI
52.Eugénia Ondrušková  BA
53.Matúš Palmovský  KE
54.Henrieta Paľová  BB
55.Martin Papčo  KE
56.Katarína Pastorková  BA
57.Milan Paštéka  BA
58. Mgr. Martin PlávalaBA
59.Eva Plávalová  BA
60.Miroslav Ploščica  KE
61. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
62. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
63.Sylvia Pulmannová  BA
64.Blažena Puterová  OI
65.Miroslav Repický  KE
66.Beloslav Riečan  BB
67.Terézia Sedláková  BA
68.Daniel Solčiansky  BA
69.Ladislav Stacho  OI
70.Oto Strauch  BA
71.Andrea Surová  BA
72.Beata Szabová  BA
73.Katarína Štefančíková  KE
74.Dušana Štiberová  KE
75.Ondrej Šuch  BB
76.Marian Vajteršic  OI
77.Elena Vinceková  BA
78.Imrich Vrťo  OI
79.Gejza Wimmer  BB
80.Andrea Zemánková  BA
81. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA