Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Január
1. 1. 1703 Narodil sa Ignác Hertl. Matematik. ikona knihy
1. 1. 1941 Narodil sa doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
2. 1. 1991 Zomrel prof. RNDr. Ondrej Strečko, CSc. Matematik. ikona knihy
6. 1. 1807 Narodil sa Jozef Maximilián Petzval. Fyzik, matematik, vynálezca. ikona knihy
6. 1. 1809 Narodil sa Oto Petzval. Matematik. ikona knihy
10. 1. 1916 Zomrel Karol Henrich Fuchs. Matematik, fyzik, geodet. ikona knihy
10. 1. 1785 Zomrel František Weiss. Matematik a astronóm. ikona knihy
11. 1. 1992 Zomrel doc. Dr. Vojtech Illenčík. Matematik. ikona knihy
11. 1. 1933 Narodil sa RNDr. Jaroslav Krbiľa, CSc. Matematik. ikona knihy
11. 1. 1905 Narodil sa Bohumil Pokorný. Pedagóg, matematik. ikona knihy
12. 1. 1914 Narodila sa Kornélia Kropiláková. Pedagogička, matematička. ikona knihy
15. 1. 1996 Zomrel doc. RNDr. Ladislav Moravský. Matematik, pedagóg. ikona knihy
19. 1. 1932 Narodil sa RNDr. Viliam Ficker, CSc. Matematik. ikona knihy
19. 1. 1985 Zomrel RNDr. Štefan Šujan, CSc. Matematik. ikona knihy
24. 1. 1894 Zomrel Martin Čulen. Pedagóg, matematik. ikona knihy
24. 1. 1993 Zomrela doc. RNDr. Eva Gedeonová, CSc. Matematička. ikona knihy
24. 1. 1992 Zomrela Kornélia Kropiláková. Pedagogička, matematička. ikona knihy
24. 1. 1986 Zomrel JUDr. Zdeno Vlachynský. Matematik, pedagóg. ikona knihy
26. 1. 1816 Zomrel František Rausch. Matematik, pedagóg. ikona knihy
27. 1. 1931 Narodil sa prof. Ing. Igor Kluvánek, CSc. Matematik. ikona knihy
27. 1. 1981 Zomrel RNDr. Jaroslav Krbiľa, CSc. Matematik. ikona knihy
28. 1. 1925 Narodila sa doc. RNDr. Mária Jakubíková, CSc. Matematička, pedagogička. ikona knihy
30. 1. 1922 Narodil sa doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
30. 1. 1938 Narodil sa doc. RNDr. Miloš Háčik, CSc. Matematik. ikona knihy