Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Máj
4. 5. 1994 Zomrel doc. RNDr. Ján Futák, CSc. Matematik. ikona knihy
4. 5. 1933 Narodil sa RNDr. Štefan Iľaš. Matematik, pedagóg. ikona knihy
4. 5. 1905 Narodil sa doc. Ján Stalmašek. Matematik. ikona knihy
5. 5. 1855 Narodil sa prof. Michal Demeczky. Matematik. ikona knihy
6. 5. 1998 Zomrel doc. RNDr. Vladimír Piják. Pedagóg, matematik. ikona knihy
8. 5. 1916 Zomrel Augustín Scholtz. Matematik. ikona knihy
9. 5. 1810 Narodil sa Johann Hönig. Matematik, pedagóg. ikona knihy
10. 5. 1899 Narodil sa Akademik Otakar Borůvka. Matematik. ikona knihy
11. 5. 1820 Narodil sa Eduard Pöschl. Matematik, pedagóg. ikona knihy
11. 5. 1947 Narodil sa RNDr. Štefan Šujan, CSc. Matematik. ikona knihy
12. 5. 1952 Zomrel prof. Ľudovít Romsauer. Matematik. ikona knihy
12. 5. 1954 Zomrel Peter Uhlík. Pedagóg, matematik. ikona knihy
15. 5. 1720 Narodil sa Maximilián Hell. Astronóm, matematik, fyzik. ikona knihy
16. 5. 1977 Zomrel Vít Hejný. Pedagóg, matematik. ikona knihy
17. 5. 1881 Narodil sa akademik Jur Hronec. Matematik. ikona knihy
18. 5. 1914 Narodil sa Akademik Štefan Schwarz. Matematik. ikona knihy
19. 5. 1714 Narodil sa Alexius Cörver. Teológ, filozof, matematik. ikona knihy
19. 5. 1910 Narodil sa Eduard Haluška. Matematik, pedagóg. ikona knihy
20. 5. 1982 Zomrel Jozef Filip. Pedagóg, matematik. ikona knihy
22. 5. 1895 Narodil sa prof. Dr. Josef Kaucký. Matematik, pedagóg. ikona knihy
22. 5. 1996 Zomrel doc. RNDr. Ján Ninčák, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
29. 5. 1884 Narodil sa prof. Dr. techn. Karel Dusl. Matematik, pedagóg. ikona knihy
31. 5. 1823 Narodil sa Martin Čulen. Pedagóg, matematik. ikona knihy
31. 5. 1909 Narodil sa Alois Šmíd. Pedagóg, matematik a fyzik. ikona knihy