Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Marec
3. 3. 1940 Narodila sa doc. RNDr. Eva Gedeonová, CSc. Matematička. ikona knihy
4. 3. 1972 Zomrel Augustín Paštéka. Pedagóg, matematik. ikona knihy
9. 3. 1921 Narodil sa doc. RNDr. František Púchovský, CSc. Matematik. ikona knihy
10. 3. 1900 Narodil sa prof. RNDr. Jiří Klapka. Matematik, pedagóg. ikona knihy
10. 3. 1991 Zomrel Andrej Vrábel. Pedagóg, matematik. ikona knihy
14. 3. 1987 Zomrel RNDr. Viliam Ficker, CSc. Matematik. ikona knihy
14. 3. 1919 Narodil sa Jozef Krajčovič. Pedagóg, matematik. ikona knihy
15. 3. 1882 Narodil sa Anton Mišík. Pedagóg, matematik, fyzik. ikona knihy
15. 3. 1983 Zomrel Karol Trnovský. Pedagóg, matematik. ikona knihy
16. 3. 1993 Zomrel Jozef Krajčovič. Pedagóg, matematik. ikona knihy
16. 3. 1717 Narodil sa František Weiss. Matematik a astronóm. ikona knihy
18. 3. 1915 Narodil sa Jozef Balala. Pedagóg, matematik. ikona knihy
21. 3. 1994 Zomrela doc. RNDr. Mária Jakubíková, CSc. Matematička, pedagogička. ikona knihy
22. 3. 1907 Narodil sa doc. RNDr. Milič Sypták. Matematik. ikona knihy
23. 3. 1968 Zomrel doc. Ján Stalmašek. Matematik. ikona knihy
24. 3. 1984 Zomrel doc. PhDr. Štefan Novoveský, CSc. Matematik-pedagóg. ikona knihy
25. 3. 1928 Narodil sa prof. RNDr. Ondrej Strečko, CSc. Matematik. ikona knihy
27. 3. 1920 Narodil sa Michal Zöldy. Pedagóg, matematik. ikona knihy
28. 3. 1985 Zomrel prof. RNDr. Juraj Mamrilla, CSc. Matematik. ikona knihy
31. 3. 1976 Zomrel Josef Křížek. Matematik, pedagóg. ikona knihy
31. 3. 1992 Zomrel prof. RNDr. Václav Medek. Matematik. ikona knihy