Veľká Británia - zástava FB

Matematický ústav SAV

Matematický ústav SAV, v. v. i.
Štefánikova 49
814 73 BRATISLAVA

Tel.: (02) 5751 0414

E-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povo¿te javascript.

WWW: www.mat.savba.sk

Oddelenie aplikovanej matematiky, v. v. i.

Oddelenie aplikovanej matematiky, MÚ SAV, v. v. i.
Štefánikova 49
814 73 BRATISLAVA

Tel.: (02) 5751 0411

WWW: http://www.mat.savba.sk/oam

Matematický ústav SAV, v. v. i.
- detašované pracovisko Košice

Matematický ústav SAV, v. v. i.
Grešákova 6
040 01 KOŠICE

Tel.: (055) 622 82 91

FAX: (055) 622 82 91

E-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.

WWW: www.saske.sk/MI

Oddelenie informatiky MÚ SAV, v. v. i., Bratislava

Oddelenie informatiky MÚ SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 BRATISLAVA

Tel.: (02) 5930 6522

FAX: (02) 5930 6522

WWW: www.ifi.savba.sk

Matematický ústav SAV, v. v. i.
- detašované pracovisko Banská Bystrica

Inštitút matematiky a informatiky,
Ďumbierska 1
974 11 BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: (048) 4701 200

FAX: (048) 412 41 82

E-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.

WWW: www.savbb.sk/mu