Veľká Británia - zástava FB

2023

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
2.—8. 9. 2023 Summer School on General Algebra and Ordered Sets
(SSAOS 2023)
Stará Lesná, Slovensko

2017

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
17.—19. 5. 2017 European Historical Ciphers Colloquium 2017 (EHCC 2017) Smolenice, Slovensko
18.—20. 6. 2017 Cryptographic Architectures Embedded in Logic Devices 2017 (CryptArchi 2017) Smolenice, Slovensko
30. 7.—4. 8. 2017 Workshop ``Graph Embeddings and Maps on Surfaces'' 2017 (GEMS17) Podbanské, Slovensko

2016

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
22.—24. 6. 2016 16th Central European Conference on Cryptology Piešťany, Slovensko
4.—9. 9. 2016 30th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná, Slovensko
7.—9. 9. 2016 Parallel Numerical Computing and Its Applications
(in honor of Prof. Marian Vajteršic)
Program: [doc] (18.4 kB) [pdf] (66 kB)
Smolenice, Slovensko

2015

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
22.—25. 4. 2015 31st Spring conference on Computer Graphics Smolenice, Slovensko
31. 8.—4. 9. 2015 22nd Czech and Slovak International Conference on Number Theory Liptovský Ján, Slovensko

2014

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
27. 3. - 30. 3. 2014 15th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics Malenovice, ČR
31. 8. - 5. 9. 2014 28th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná, Slovensko

2013

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
14. 7. - 19. 7. 2013 Graph Embeddings and Maps on Surfaces Smolenice, Slovensko
26. 8. - 30. 8. 2013 Summer school: Topology of high-dimensional manifolds Bonn, Nemecko
1. 9. - 7. 9. 2013 27. Medzinárodná konferencia z teórie reálnych funkcií Niedzica, Poľsko
26. 11. - 27. 11. 2013 Mezinárodní minikonference "Automaty a optimalizace" Opava, ČR

2012

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
25. 6. - 29. 6. 2012 3rd International Conference on Uniform Distribution Theory (UDT 2012) Smolenice, Slovensko
2. 7. - 4. 7. 2012 TatraCrypt 2012 Smolenice, Slovensko
2. 9. - 7. 9. 2012 26th Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná, Slovensko

2011

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
6. 5. - 8. 5. 2011 ISCAMI '11 (12th International Student Conference
on Applied Mathematics and Informatics)
Malenovice, ČR
16. 5. - 20. 5. 2011 3rd International Workshop Quantum Structures 2011 Kočovce, SR
18. 5. - 20. 5. 2011 Algebraic Semantics for Uncertainty and Vagueness Salerno, Taliansko
5. 9. - 9. 9. 2011 20th Czech and Slovak International Conference on Number Theory Stará Lesná
25. 9. - 28. 9. 2011 ÖMG-Tagung 2011 - CSASC 2011 Krems, Rakúsko

2009

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
13. 5. - 15. 5. 2009 ISCAMI'09 (International Student Conference in Applied Mathematics and Informatics) Ostrava, ČR
18. 6. - 19. 6. 2009 Medzinárodný seminár pri príležitosti 50. výročiu založenia MÚ SAV Smolenice
30. 8. - 4. 9. 2009 23rd Summer Conference on Real Functions Theory Niedzica, Poľsko
5. 9. - 11. 9. 2009 Summer School on General Algebras and Ordered Sets Stará Lesná
7. 9. - 11. 9. 2009 Bratislava Topology Symposium - Group Actions and Homogeneous Spaces Bratislava

2008

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
4. 2. – 8. 2. 2008 FSTA 2008 - 9. Medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a ich aplikáciách Liptovský Ján
5. 7. – 12. 7. 2008 Quantum Structures '08 - IQSA 2008 Sopot, Poľsko
31. 8. - 5. 9. 2008 22. Letná konferencia z teórie reálnych čísel Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Slovensko

2007

Dátum konania Názov konferencie Miesto konania
máj 2007 Conference on IFS Varna, Bulharsko
jún 2007 Konferencia z teórie grafov Blede
jún 2007 TatraCrypt '07 Smolenice
júl 2007 Design Theory of Alex Rosa - a meeting in celebration of Alex Rosa's 70th birthday  
august 2007 18th Czech and Slovak Number Theory Conference Smolenice
16. – 20. 8. 2007 18th TIES 2007 Mikulov, ČR
september 2007 Summer School on General Algebra and Ordered Sets Tále
koniec r. 2007 Medzinárodná konferencia o rovnomernom rozdelení Marseille (Lumini), Francúzsko