Veľká Británia - zástava FB

Užitočné odkazy:

logo CSTUG

Nové logo Československého združenia užívateľov TeXu.

Popis návrhu: Logotyp záměrně vychází pouze z typografických prvků. Písmo je statická antikva New Century Schoolbook. Uspořádání písmen opticky napodobuje tvar mapy Československa, což je podpořeno otočeným písmenem G, které znázorňuje východní Slovensko. Dominantní písmeno T v pestré barvě symbolizuje TeX spojující obě republiky. Kompozice je uzavřena dvěma linkami, které se zvislým dříkem písmena T navozují dojem spojité zalomené čáry, tvarem i barvou dynamizující jinak klidný obraz.