Veľká Británia - zástava FB

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30. 6. 2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Výzvy na predkladanie ponúk
postup podľa § 9 ods. 9

V prípade zájmu prosíme zasielať ponuky na emailovú adresu: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript. .

Ako Subject/Predmet prosím uveďte: Ponuka pre výzvu #


Počet nájdených výziev: 0 (archív)


Por. čísloCPVPopis (názov, množstvo)SúborDátum
zverejnenia
Súrne