Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2018

Počet nájdených faktúr v roku 2018: 74

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
079/2018 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2018 20.09.2018
  20.09.2018 21.09.2018
 
energie za 3 Q 117,90 EUR
s DPH
 
078/2018 DOXX - str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 19.09.2018 19.09.2018
  19.09.2018 19.10.2018
 
stravné lístky 1 093,97 EUR
s DPH
 
077/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2018 20.09.2018
  14.09.2018 01.10.2018
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
076/2018 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2018 20.09.2018
  18.09.2018 21.09.2018
 
OLO, tel. sig. 165,69 EUR
s DPH
 
075/2018 Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.09.2018 19.09.2018
  17.09.2018 01.10.2018
2018013
ubytovanie hostí na obhajobu 298,50 EUR
s DPH
 
074/2018 Centrum spol. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9, 845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.09.2018 19.09.2018
  11.09.2018 30.09.2018
 
ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie 9 653,60 EUR
s DPH
 
073/2018 Kamiko Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3, 947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 11.09.2018 11.09.2018
  05.09.2018 24.09.2018
172018
hygienické potreby 72,84 EUR
s DPH
 
072/2018 Pavel Pták
(IČO: )
Adresa:
K Lucinam 13,
13000 Praha, Česko
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  10.09.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej komisia 20,00 EUR
s DPH
 
071/2018 Lajos Molnár
(IČO: )
Adresa:
Orsolya u. 9,
6726 Szeged, Maďarsko
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  15.08.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej oponent 100,00 EUR
s DPH
 
070/2018 Jan Hamhalter
(IČO: )
Adresa:
Jaselská 18,
166 27 Praha, Česko
Matematický ústav SAV 17.09.2028 17.09.2018
  10.09.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej komisia 20,00 EUR
s DPH
 
069/2018 Pavel Exner
(IČO: )
Adresa:
V Olšinách 120,
Praha 10, Česko
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  15.08.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej oponent 106,00 EUR
s DPH
 
068/2018 Karol Zyczkowski
(IČO: )
Adresa:
ul. Lea 219/15,
30-1333 Krakow Polsko
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  15.08.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej-oponent 40,00 EUR
s DPH
 
067/2018 miloslav Znojil
(IČO: )
Adresa:
Soukenická 30,
Praha 1, Česko
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  10.09.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej-komisia 20,00 EUR
s DPH
 
066/2018 Karl Svozil
(IČO: )
Adresa:
Wasnergasse 13/20,
A-1200 Vienna
Matematický ústav SAV 17.09.2018 17.09.2018
  10.09.2018 21.09.2018
 
obhajoba A. Jenčovej komisia 20,00 EUR
s DPH
 
064/2018 Student Agency
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2018 10.09.2018
  06.09.2018 06.10.2018
2018019
letenka+ poistenie storna 314,62 EUR
s DPH
 
063/2018 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15, < br />811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2018 10.09.2018
  05.09.2018 05.10.2018
2018010
poistenie storna na letenku 18,00 EUR
s DPH
 
062/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2018 10.09.2018
  05.09.2018 19.09.2018
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
061/2018 T- com, a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2018 10.09.2018
  03.09.2018 24.09.2018
 
tel. poplatky odd. informatiky 74,72 EUR
s DPH
 
060/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.09.2018 07.09.2018
  01.09.2018 24.09.2018
 
tel poplatky MÚ SAV BA, BB 90,95 EUR
s DPH
 
059/2018 T- com, a.s.
(IČO: 3563469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.09.2018 07.09.2018
  01.09.2018 24.09.2018
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
058/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.09.2018 07.09.2018
  04.09.2018 19.09.2018
2018014
stravné lístky 1 395,90 EUR
s DPH
 
057/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.09.2018 04.09.2018
  03.09.2018 18.09.2018
 
preddavok 9/2018 300,00 EUR
s DPH
 
056/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2018 05.09.2018
  03.09.2018 18.09.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
055/2018 Slovak Telekom, a. s.
(IČO: )
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.09.2018 07.09.2018
  01.09.2018 18.09.2018
 
tel. poplatky - mob. tel. 259,81 EUR
s DPH
 
053/2018 Šomšák a partneri, s.r.o.
(IČO: 44034091)
Adresa:
Bernolákova 19,
040 11 Košice
Matematický ústav SAV 30.08.2018 30.08.2018
  27.08.2018 10.09.2018
2018016
grafické práce a kancelárske potreby 573,42 EUR
s DPH
 
052/2018 Novitech Partner
(IČO: 36203360)
Adresa:
Moyzesova 58,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV, v. v. i. 30.08.2018 30.08.2018
  22.08.2018 05.09.2018
 
prenájom auly, občerstvenie na konferenciu 1 561,55 EUR
s DPH
 
051/2018 J.M. Sempere
(IČO: )
Adresa:
Matematický ústav SAV, v. v. i. 30.08.2018 30.08.2018
  30.08.2018 03.09.2018
 
vyplatenie cestovného na konferenciu J.M.Sempere 397,75 EUR
s DPH
 
050/2018 Bruno Goillon
(IČO: )
Adresa:
Matematický ústav SAV 30.08.2018 30.08.2018
  30.08.2018 03.09.2018
 
cestovné na konferenciu B. Goillon 134,16 EUR
s DPH
 
049/2018 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.v.i. 30.08.2018 30.08.2018
  16.08.2018 31.08.2018
 
servis výťahov 13,10 EUR
s DPH
 
048/2018 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 22.08.2018 22.08.2018
  22.08.2018 21.09.2018
2018015
stravné lístky 1 222,88 EUR
s DPH
 
046/2018 Pavol Bokes
(IČO: )
Adresa:
Bjornsonova 11,
811 05 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 22.08.2018 22.08.2018
  22.08.2018 24.08.2018
 
úhrada konf. poplatku 10 000,00 CZK
s DPH
 
045/2018 Technická univerzita v Košiciach
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV, v. v. i. 21.08.2018 21.08.2018
  27.06.2018 20.09.2018
 
záloha na odber energie MÚ SAV Košice 905,00 EUR
s DPH
 
044/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.08.2018 22.08.2018
  20.08.2018 04.09.2018
 
telekomunikačné náklady 7/18 74,50 EUR
s DPH
 
043/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.08.2018 20.08.2018
  01.08.2018 24.08.2018
 
tel. poplatky odd. informatiky 38,32 EUR
s DPH
 
042/2018 Go Travel-Slovakia, s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.08.2018 15.08.2018
  14.08.2018 13.09.2018
2018011
letenka- doc. Nemoga 243,00 EUR
s DPH
 
041/2018 Agem Computers,
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.08.2018 14.08.2018
  13.08.2018 14.08.2018
2018009
toner 39,00 EUR
s DPH
 
040/2018 Go Travel Slovakia, s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.08.2018 10.08.2018
  07.08.2018 06.09.2018
2018010
letenka-S.Dobrev 403,00 EUR
s DPH
 
039/2018 Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.07.2018 05.07.2018
  09.08.2018 23.08.2018
2018009
PC komponenty 447,31 EUR
s DPH
 
038/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.08.2018 08.08.2018
  06.08.2018 20.08.2018
 
služby PO a BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
037/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.08.2018 07.08.2018
  01.08.2018 24.08.2018
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 90,31 EUR
s DPH
 
036/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.08.2018 07.08.2018
  01.08.2018 24.08.2018
 
tel poplatky Košice 16,18 EUR
s DPH
 
035/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  01.08.2018 20.08.2018
 
mobilné telefóny + internety 251,11 EUR
s DPH
 
034/2018 Pedagogická fakulta TU
(IČO: 31825249)
Adresa:
Priemyselná 4,
91843 Trnava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  24.07.2018 09.08.2018
 
refundácia cestovných náhrad 257,48 EUR
s DPH
 
033/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  31.07.2018 15.08.2018
 
telekomunikačné náklady 84,04 EUR
s DPH
 
032/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  02.08.2018 17.08.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
031/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.v.i. 06.08.2018 08.06.2018
  02.08.2018 17.08.2018
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
030/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  02.08.2018 17.08.2018
 
preddavok 8/2018 300,00 EUR
s DPH
 
029/2018 TNT EXPRESS
(IČO: 31351603)
Adresa:
Pri starom letisku 14,
830 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  31.07.2018 10.08.2018
 
poslanie zásielky expresnou poštou 66,81 EUR
s DPH
 
028/2018 FINaXY, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2018 06.08.2018
  30.07.2018 07.08.2018
 
účtovné práce na základe Zmluvy 575,00 EUR
s DPH
 
027/2018 Slovart-G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinska 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.07.2018 26.07.2018
  23.07.2018 06.08.2018
2018008
kúpa knihy 128,69 EUR
s DPH
 
026/2018 De Gruyter
(IČO: )
Adresa:
Bogumila Zuga 32A,
01-811 Warszawa
Matematický ústav SAV 26.07.2018 26.07.2018
  23.07.2018 31.07.2018
 
vydavateľský servis Tatra Mountains 560,00 EUR
s DPH
 
025/2018 De Gruyter
(IČO: )
Adresa:
Bogumila Zuga 32A,
01-811 Warszawa
Matematický ústav SAV 26.07.2018 26.07.2018
  18.06.2018 06.08.2018
 
vydavateľský servis 570,00 EUR
s DPH
 
023/2018 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV, v. v. i. 24.07.2018 24.07.2018
  23.07.2018 24.07.2018
2018007
stravné lístky 1 303,92 EUR
s DPH
 
022/2018 RTVS
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.07.2018 24.07.2018
  24.07.2018 30.07.2018
 
koncesionársky poplatok rozhlas + TV 477,96 EUR
s DPH
 
021/2018 Centrum spol. činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 24.07.2018 24.07.2018
  27.06.2018 12.07.2018
 
strava a ubytovanie za účastníkov konferencie 9 529,46 EUR
s DPH
 
020/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.07.2018 16.07.2018
  11.07.2018 26.07.2018
 
preddavok 7/2018 300,00 EUR
s DPH
 
019/2018 POSAM. s.r.o.
(IČO: 31365078)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.07.2018 16.07.2018
  12.07.2018 10.08.2018
 
USB token 97,56 EUR
s DPH
 
018/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 16.07.2018 16.07.2018
  13.07.2018 30.07.2018
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
017/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 16.07.2018 16.07.2018
  11.07.2018 26.07.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
016/2018 JSMF
(IČO: 31929389)
Adresa:
Ul. 1. mája 32,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV, v. v. i. 16.07.2018 16.07.2018
  04.07.2018 24.07.2018
 
predplatné časopisu 7,00 EUR
s DPH
 
014/2018 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 12.07.2018 12.07.2018
  11.07.2018 25.07.2018
2018004
hygienické potreby pre upratovačku 100,27 EUR
s DPH
 
013/2018 Univerzita UPJŠ Košice
(IČO: 00397768)
Adresa:
Jesenná 5,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 10.07.2018 10.07.2018
  10.07.2018 18.07.2018
 
vrátenie prečerpaných fin. prostriedkov 449,88 EUR
s DPH
 
012/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky odd. informatiky 40,58 EUR
s DPH
 
011/2018 DOXX - str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV, v.v.i. 03.07.2018 03.07.2018
  03.07.2018 02.08.2018
2018001
stravné lístky DOXX 1 193,41 EUR
s DPH
 
010/2018 Go Travel Slovakia,s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.v.i. 04.07.2018 04.07.2018
  04.07.2018 03.08.2018
2018002
letenka- prof. Wimmer 445,00 EUR
s DPH
 
009/2018 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košcie
Matematický ústav SAV, v. v. i. 02.07.2018 02.07.2018
  04.06.2018 20.07.2018
 
záloha na energie 905,00 EUR
s DPH
 
008/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
007/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky BA, BB 87,08 EUR
s DPH
 
006/2018 SLOVART - G. T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  04.07.2018 18.07.2018
2018003
knihy 283,69 EUR
s DPH
 
005/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 357634469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 18.07.2018
 
mobilné služby 261,58 EUR
s DPH
 
004/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  03.07.2018 17.07.2018
 
služby BOZP + PO 100,00 EUR
s DPH
 
003/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.r.i. 20.06.2018 20.06.2018
  20.06.2018 06.07.2018
 
tel. náklady 76,12 EUR
s DPH
 
002/2018 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
842 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.06.2018 25.06.2018
  18.06.2018 03.07.2018
 
OLO, voda, energie 237,97 EUR
s DPH
 
001/2018 Univerzita P.J- Šafárika
(IČO: )
Adresa:
jesenná 5,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 04.07.2018 04.07.2018
  03.07.2018 18.07.2018
 
konf. poplatok - R. Nedela 600,00 EUR
s DPH