Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2018

Počet nájdených faktúr v roku 2018: 14

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
014/2018 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 12.07.2018 12.07.2018
  11.07.2018 25.07.2018
2018004
hygienické potreby pre upratovačku 100,27 EUR
s DPH
 
013/2018 Univerzita UPJŠ Košice
(IČO: 00397768)
Adresa:
Jesenná 5,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 10.07.2018 10.07.2018
  10.07.2018 18.07.2018
 
vrátenie prečerpaných fin. prostriedkov 449,88 EUR
s DPH
 
012/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky odd. informatiky 40,58 EUR
s DPH
 
011/2018 DOXX - str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV, v.v.i. 03.07.2018 03.07.2018
  03.07.2018 02.08.2018
2018001
stravné lístky DOXX 1 193,41 EUR
s DPH
 
010/2018 Go Travel Slovakia,s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.v.i. 04.07.2018 04.07.2018
  04.07.2018 03.08.2018
2018002
letenka- prof. Wimmer 445,00 EUR
s DPH
 
009/2018 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košcie
Matematický ústav SAV, v. v. i. 02.07.2018 02.07.2018
  04.06.2018 20.07.2018
 
záloha na energie 905,00 EUR
s DPH
 
008/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV, v. v. i. 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
007/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 24.07.2018
 
tel. poplatky BA, BB 87,08 EUR
s DPH
 
006/2018 SLOVART - G. T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  04.07.2018 18.07.2018
2018003
knihy 283,69 EUR
s DPH
 
005/2018 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 357634469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  01.07.2018 18.07.2018
 
mobilné služby 261,58 EUR
s DPH
 
004/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2018 09.07.2018
  03.07.2018 17.07.2018
 
služby BOZP + PO 100,00 EUR
s DPH
 
003/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV, v.r.i. 20.06.2018 20.06.2018
  20.06.2018 06.07.2018
 
tel. náklady 76,12 EUR
s DPH
 
002/2018 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
842 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.06.2018 25.06.2018
  18.06.2018 03.07.2018
 
OLO, voda, energie 237,97 EUR
s DPH
 
001/2018 Univerzita P.J- Šafárika
(IČO: )
Adresa:
jesenná 5,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 04.07.2018 04.07.2018
  03.07.2018 18.07.2018
 
konf. poplatok - R. Nedela 600,00 EUR
s DPH