Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Zmluvy

2024

Počet nájdených zmlúv v roku 2024: 0

Id zmluvy Názov zmluvy Dátum uzavretia
(udelenia súhlasu na uzavretie)
Dátum zverejnenia
Pracovisko MÚ SAV Zmluvná strana
Predmet
/Nehnuteľnosť/
Suma