Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2018

Počet nájdených faktúr v roku 2018: 19

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
019/2018 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.01.2018 17.01.2018
  17.01.2018 16.02.2018
2018006
zmena dátumu letenky-K. Nemoga 105,00 EUR
s DPH
 
018/2018 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2018 16.01.2018
  09.01.2018 08.02.2018
2018002
letenky - M. Pospíšil, K. Nemoga 747,00 EUR
s DPH
 
017/2018 AGem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2018 16.01.2018
  15.01.2018 29.01.2018
2018004
PC komponenty 151,39 EUR
s DPH
 
016/2018 KAMIKO-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 15.01.2018 15.01.2018
  11.01.2018 25.01.2018
2018001
hygienické potreby 77,40 EUR
s DPH
 
015/2018 THS-správa vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.01.2018 15.01.2018
  11.01.2018 26.01.2018
 
údržba výťahov - OLO 10,03 EUR
s DPH
 
014/2018 LAMITEC, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.01.2018 11.01.2018
  10.01.2018 24.01.2018
2018003
kancelárske potreby 784,70 EUR
s DPH
 
013/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2018 10.01.2018
  08.01.2018 23.01.2018
2017100
stravné lístky 1 692,90 EUR
s DPH
 
012/2018 Česká mat. spoločnosť
(IČO: )
Adresa:
Žitná 25,
117 10 Praha
Matematický ústav SAV 09.01.2018 09.01.2018
  09.01.2018 12.01.2018
 
konf. poplatok-prof. Wimmer 4 000,00 CZK
s DPH
 
011/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 16.01.2018
 
tel. poplatky mob. tel. + mob. int. 255,08 EUR
s DPH
 
010/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 24.01.2018
 
tel. poplatky Košice 16,18 EUR
s DPH
 
009/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 52 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 24.01.2018
 
tel. poplatky BA, BB 81,49 EUR
s DPH
 
008/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2018 18.01.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
007/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2018 18.01.2018
 
preddavok 1/2018 300,00 EUR
s DPH
 
006/2018 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 21.12.2017 21.12.2017
  19.12.2017 18.01.2018
2017103
stravné lístky 76,53 EUR
s DPH
 
005/2018 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 21.12.2017 21.12.2017
  18.12.2017 17.01.2018
2017102
stravné lístky 891,44 EUR
s DPH
 
004/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2017 17.01.2018
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
003/2018 Mediaprint-kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  31.12.2017 16.01.2018
 
expedícia povinných výtlačkov 15,31 EUR
s DPH
 
002/2018 AJFA- AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  02.01.2018 12.01.2018
 
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 54,90 EUR
s DPH
 
001/2018 THS SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.01.2018 02.01.2018
  18.12.2018 02.01.2018
 
vyúčtovanie el. energie, vody 46,19 EUR
s DPH