Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry MÚ SAV (do 30. 6. 2018)

2018

Počet nájdených faktúr v roku 2018: 160

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
163/2018 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.06.2018 26.06.2018
  26.06.2018 26.06.2018
 
účtovné práce 5/2018 575,00 EUR
s DPH
-
162/2018 GRAPP CZ, s.r.o.
(IČO: 26805413)
Adresa:
V Novém Hloubětine 874/12,
19000 Praha 9
Matematický ústav SAV 20.06.2018 20.06.2018
  20.06.2018 04.07.2018
2018065
pečiatky -v.v.i. 79,93 EUR
s DPH
-
161/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.06.2018 20.06.2018
  19.06.2018 04.07.2018
2018063
stravné lístky 1 890,90 EUR
s DPH
-
160/2018 Slovart - G.T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.06.2018 18.06.2018
  15.06.2018 29.06.2018
2018064
kúpa knihy 82,49 EUR
s DPH
-
159/2018 Tucan, Travel Agency
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za Kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.06.2018 15.06.2018
  15.06.2018 16.07.2018
2018060
letenka- S.Dobrev 800,50 EUR
s DPH
-
158/2018 DOXX- stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 13.06.2018 13.06.2018
  12.06.2018 12.07.2018
2018061
stravné lístky DOXX 1 281,82 EUR
s DPH
-
157/2018 Fakulta informatiky Masarykova univerzita
(IČO: 00216224)
Adresa:
Botanická 68,
602 00 Brno
Matematický ústav SAV 14.06.2018 14.06.2018
  08.06.2018 15.06.2018
 
vrátenie vložného na konferenciu z dôvodu neúčasti 241,00 EUR
s DPH
-
156/2018 T-com, a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.06.2018 13.06.2018
  05.06.2018 25.06.2018
 
tel. poplatky - odd. informatiky 35,59 EUR
s DPH
-
155/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.06.2018 13.06.2018
  11.06.2018 26.06.2018
 
tel. náklady 81,34 EUR
s DPH
-
154/2018 Agem computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.06.2018 12.06.2018
  14.06.2018 26.06.2018
2018058
PC komponenty - 5 ks PC, 2 ks monitory 8 568,59 EUR
s DPH
-
153/2018 Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Holubyho 85,
902 01 Pezinok
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  09.06.2018 23.06.2018
 
ubytovanie zahranič. hosťa 59,70 EUR
s DPH
-
152/2018 Union poisťovňa,a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  22.05.2018 28.07.2018
 
celoročné poistenie S. Dobrev 48,00 EUR
s DPH
-
151/2018 Union poisťovňa,a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
811 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  22.05.2018 27.06.2018
 
celoročné poistenie M. Bečka 25,00 EUR
s DPH
-
150/2018 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  22.05.2018 28.07.2018
 
celoročné poistenie G. Okša 25,00 EUR
s DPH
-
149/2018 Centrum spoloč. činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9. 842 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  31.05.2018 15.06.2018
 
tel sig., voda, zeleň 69,11 EUR
s DPH
-
147/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2018 06.06.2018
  01.06.2018 25.06.2018
 
tel. poplatky 80,81 EUR
s DPH
-
146/2018 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2018 06.06.2018
  01.06.2018 25.06.2018
 
tel. poplatky Mu SAV- Košice 16,18 EUR
s DPH
-
145/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2018 07.06.2018
  05.06.2018 20.06.2018
2018054
stravné lístky 1 613,70 EUR
s DPH
-
144/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2018 07.06.2018
  05.06.2018 20.06.2018
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
-
143/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2018 07.06.2018
  04.06.2018 19.06.2018
 
preddavok za 6/2018 300,00 EUR
s DPH
-
142/2018 SAv- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2018 07.06.2018
  07.06.2018 19.06.2018
 
paušál za služby 6/2018 240,00 EUR
s DPH
-
141/2018 M.Benešova
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2018 11.06.2018
  30.05.2018 16.06.2018
 
sadzba a príprava časopisu 595,00 EUR
s DPH
-
140/2018 Institute or Measurement and Control
(IČO: )
Adresa:
87 Gower Street,
WCIE 6AF London
Matematický ústav SAV 06.06.2018 06.06.2018
  06.06.2018 08.06.2018
 
konf. poplatok -G. Wimmer 790,00 GBP
s DPH
-
139/2018 s. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.06.2018 05.06.2018
  03.06.2018 17.06.2018
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
138/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.06.2018 05.06.2018
  01.06.2018 18.06.2018
 
mob. telefóny a mob. internety 261,08 EUR
s DPH
-
137/2018 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
matematický ústav SAV 04.06.2018 04.06.2018
  30.05.2018 01.07.2018
2018055
letenka-M.Plávala 961,00 EUR
s DPH
-
136/2018 Matematický ústav SAV
(IČO: 166791)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2018 04.06.2018
  04.06.2018 08.06.2018
 
konf. poplatky-K. Nemoga, J. Dora 784,00 EUR
s DPH
-
135/2018 Relaxos,s.r.o.
(IČO: 36441503)
Adresa:
Poddielna 8832/4, <010 08 Žilina
Matematický ústav SAV 31.05.2018 31.05.2018
  31.05.2018 01.06.2018
2018058
ubytovanie na konferenciu 1 767,00 EUR
s DPH
-
134/2018 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 24.05.2018 24.05.2018
  24.05.2018 23.06.2018
2018054
stravné lístky 1 321,93 EUR
s DPH
-
133/2018 OCTIGON, a.s.
(IČO: 35864711)
Adresa:
Prievozská 4D,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.05.2018 25.05.2018
  23.05.2018 13.06.2018
 
vypracovanie žiadosti o grant 1 800,00 EUR
s DPH
-
132/2018 Z.Kollárova-ZUKO
(IČO: 37562649)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2018 29.05.2018
  28.05.2018 11.06.2018
2018056
knihy Slovakia na konferenciu 225,00 EUR
s DPH
-
131/2018 Česká matematická spoločnosť
(IČO: 75154501)
Adresa:
Žitná 609/25,
110 00 Praha
Matematický ústav SAV 28.05.2018 28.05.2018
  28.05.2018 31.05.2018
 
konf. poplatky-E. Halušková, M. Ploščica 18 000,00 CZK
s DPH
-
130/2018 Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 28.05.2018 28.05.2018
  25.05.2018 08.06.2018
2018053
kanc. potreby na koferenciu 477,91 EUR
s DPH
-
128/2018 Mesto Košice
(IČO: 00691135)
Adresa:
Trieda SNP 48/1,
040 11 Košice
Matematický ústav SAV 21.05.2018 21.05.2018
  14.05.2018  
 
miestny poplatok za odpady 49,14 EUR
s DPH
-
126/2018 T-com,a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.05.2018 21.05.2018
  01.05.2018 24.05.2018
 
tel. poplatky 30,83 EUR
s DPH
-
125/2018 4Stars,s.r.o.
(IČO: 26310791)
Adresa:
Za Olšávkou 290,
686 01Uherské Hradiště
Matematický ústav SAV 21.05.2018 21.05.2018
  16.05.2018 26.05.2018
201852
softvér na vypracovanie smernice GDPR 599,00 EUR
s DPH
-
124/2018 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2018 14.05.2018
  14.05.2018 18.05.2018
 
energie za 2 Q inšt. mat. a informatiky B. Bystrica 117,90 EUR
s DPH
-
123/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2018 14.05.2018
  10.05.2018 25.05.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
122/2018 SAV- úrad
(IČO: 000377869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2018 14.05.2018
  10.05.2018 25.05.2018
 
preddavok na energie 5/2018 300,00 EUR
s DPH
-
121/2018 FINAXY,s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
84102 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.05.2018 11.05.2018
  01.05.2018 07.05.2018
 
účtovné práce 862,00 EUR
s DPH
-
120/2018 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 14.05.2018 14.05.2018
  30.04.2018 10.05.2018
2018013
konferenčné poplatky 10 302,03 EUR
s DPH
-
119/2018 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2018 09.05.2018
  04.05.2018 03.06.2018
2018046
letenky-B. Novotný, J. Bokes 922,00 EUR
s DPH
-
118/2018 Go Travel Slovakia, s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2018 09.05.2018
  03.05.2018 02.06.2018
2018047
letenka-A. Jenčová 137,00 EUR
s DPH
-
117/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2018 09.05.2018
  01.05.2018 24.05.2018
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 80,33 EUR
s DPH
-
116/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2018 09.05.2018
  01.05.2018 24.05.2018
 
tel. poplatky Košice 16,18 EUR
s DPH
-
115/2018 Autocomfort, s.r.o.
(IČO: 416110895)
Adresa:
Bajkalská 29,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.05.2018 10.05.2018
  09.05.2018 23.05.2018
2018049
oprava auta Octavia 192,36 EUR
s DPH
-
114/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2018 07.05.2018
  04.05.2018 21.05.2018
 
vodné a stočné 4/2018 8,31 EUR
s DPH
-
113/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2018 07.05.2018
  01.05.2018 18.05.2018
 
služby mob. operátorov 257,24 EUR
s DPH
-
112/2018 EK Plast, s.r.o.
(IČO: 36187402)
Adresa:
Palackého 21,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 07.05.2018 07.05.2018
  04.05.2018 18.05.2018
2018048
kúpa a pokladenie koberca 144,76 EUR
s DPH
-
111/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2018 07.05.2018
  03.05.2018 18.05.2018
2018042
stravné lístky 1 584,00 EUR
s DPH
-
110/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2018 07.05.2018
  03.05.2018 17.05.2018
 
služby PO a B0ZP 100,00 EUR
s DPH
-
109/2018 DOXX-str. lístky
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.04.2018 25.04.2018
  25.04.2018 25.05.2018
2018043
stravné lístky 1 304,53 EUR
s DPH
-
108/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.04.2018 24.04.2018
  23.04.2018 09.05.2018
 
telekomunikačné náklady 66,49 EUR
s DPH
-
107/2018 Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2018 02.05.2018
  25.04.2018 09.05.2018
2018037
ubytovanie zahraničného hosťa 179,10 EUR
s DPH
-
106/2018 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2018 02.05.2018
  30.04.2018 01.06.2018
2018044
letenka- M. Plávala 269,00 EUR
s DPH
-
105/2018 ITL service
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holičska 3050/9
Matematický ústav SAV 02.05.2018 02.05.2018
  30.04.2018 07.05.2018
2018045
výmena a vyváženie kolies 25,00 EUR
s DPH
-
104/2018 ETH Zurich
(IČO: )
Adresa:
Universitätstrasse 6,
8092 Zurich
Matematický ústav SAV 02.05.2018 02.05.2018
  20.04.2018 10.05.2018
 
konferenčný poplatok G. Okša 500,00 CHF
s DPH
-
103/2018 ETH Zurich
(IČO: )
Adresa:
Universitätstrasse 6, 8092 Zurich
Matematický ústav SAV 02.05.2018 02.05.2018
  17.04.2018 10.05.2018
 
konferenčný poplatok-M. Bečka 500,00 CHF
s DPH
-
102/2018 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 23.04.2018 23.04.2018
  13.04.2018 18.05.2018
 
konečné vyúčtovanie nákladov za r. 2017 309,21 EUR
s DPH
-
101/2018 Fyzikálny ústav SAV
(IČO: 2020830339)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 11 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.04.2018 25.04.2018
  25.04.2018 27.04.2018
 
konf. poplatok-M. Plávala 350,00 EUR
s DPH
-
100/2018 GO TRAVEL Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.04.2018 23.04.2018
  17.04.2018 17.05.2018
2018041
letenky-M.Hyčko, I. Mračka 2 256,00 EUR
s DPH
-
099/2018 GO TRAVEL Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.04.2018 23.04.2018
  11.04.2018 11.05.2018
2018036
letenka-M. Plávala 271,00 EUR
s DPH
-
098/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.04.2018 23.04.2018
  19.04.2018 04.05.2018
 
vodné a stočné 6,94 EUR
s DPH
-
097/2018 THS správa spol. vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.04.2018 20.04.2018
  13.04.2018 30.04.2018
 
tel. sig. OLO 51,43 EUR
s DPH
-
096/2018 B2B Partner
(IČO: 44413467)
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.04.2018 17.04.2018
  17.04.2018 01.05.2018
2018040
stoličky 211,20 EUR
s DPH
-
095/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.04.2018 18.04.2018
  01.04.2018 24.04.2018
 
tel. poplatky odd. informatiky 44,20 EUR
s DPH
-
094/2018 B2B Partner
(IČO: 44413467)
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.04.2018 16.04.2018
  09.04.2018 23.04.2018
2018039
stoličky 52,80 EUR
s DPH
-
093/2018 D.I.Mendelejev
(IČO: )
Adresa:
Matematický ústav SAV 18.04.2018 18.04.2018
  18.04.2018 01.05.2018
 
konf. poplatok-prof. Wimmer 350,00 EUR
s DPH
-
092/2018 SLOVART-G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.04.2018 16.04.2018
  11.04.2018 25.04.2018
2018038
kúpa knihy 137,05 EUR
s DPH
-
091/2018 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.04.2018 10.04.2018
  06.04.2018 06.05.2018
2018035
letenka- G. Jiráskov8 1 313,63 EUR
s DPH
-
090/2018 Československé sdružení užívatelu TEXU
(IČO: 00536580)
Adresa:
Nejedlého 1,
63800 Brno
Matematický ústav SAV 03.04.2018 03.04.2018
  18.03.2018 30.06.2018
 
členský príspevok uživ. Texu 80,00 EUR
s DPH
-
089/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkaslká 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.04.2018 06.04.2018
  01.04.2018 24.04.2018
 
služby pevnej siete 80,30 EUR
s DPH
-
088/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.04.2018 09.04.2018
  01.04.2018 24.04.2018
 
tel. poplatky 16,18 EUR
s DPH
-
087/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.04.2018 05.04.2018
  04.04.2018 19.04.2018
2018033
stravné lístky 1 448,70 EUR
s DPH
-
086/2018 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.04.2018 05.04.2018
  03.04.2018 18.04.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
085/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.04.2018 05.04.2018
  03.04.2018 18.04.2018
 
preddavok 4/2018 300,00 EUR
s DPH
-
084/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35783469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.04.2018 09.04.2018
  01.04.2018 18.04.2018
 
mobilné telefóny + mob. internety 251,05 EUR
s DPH
-
083/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.04.2018 09.04.2018
  04.04.2018 18.04.2018
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
082/2018 Ostravská univerzita
(IČO: )
Adresa:
30. Dubna 22,
701 03 Ostrava
Matematický ústav SAV 04.04.2018 04.04.2018
  04.04.2018 11.04.2018
 
konf. poplatok 150,00 EUR
s DPH
-
081/2018 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 27.03.2018 27.03.2018
  20.03.2018 30.04.2018
 
záloha na energie 2Q 905,00 EUR
s DPH
-
080/2018 DOXX- Stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 26.03.2018 26.03.2018
  23.03.2018 22.04.2018
2018031
stravné lístky DOXX 1 214,08 EUR
s DPH
-
079/2018 Satur Travel, a.s.
(IČO: 35787201)
Adresa:
Mariánske nám. 27, 010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 28.03.2018 28.03.2018
  20.03.2018 20.04.2018
2018029
letenka- prof. Dvurečneskij 382,11 EUR
s DPH
-
078/2018 Kamiko Hygiene, s.r.o.
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 27.03.2018 27.03.2018
  26.03.2018 09.04.2018
2018032
hygienické potreby 144,06 EUR
s DPH
-
077/2018 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 00586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.03.2018 26.03.2018
  22.03.2018 06.04.2018
 
vyúčtovanie nájmu 2017 za MÚ SAV B. Bystrica 527,76 EUR
s DPH
-
076/2018 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 26.03.2018 26.03.2018
  21.03.2018 03.04.2018
2018026
výročný seminár SAV 101,74 EUR
s DPH
-
075/2018 Fundacja Aleksandra Jablonskiego
(IČO: )
Adresa:
Grudziadzka 5/7,
87-100 Torun,Poland
Matematický ústav SAV 26.03.2018 26.03.2018
  26.03.2018 29.03.2018
 
konf. poplatok M. Plávala 150,00 EUR
s DPH
-
074/2018 THS správa ústavov SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.03.2018 27.03.2018
  15.03.2018 03.04.2018
 
tel. signalizácia 1,73 EUR
s DPH
-
073/2018 Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.03.2018 26.03.2018
  26.03.2018 09.04.2018
2018034
externý disk 104,52 EUR
s DPH
-
072/2018 Agem Computers,s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.03.2018 21.03.2018
  21.03.2018 04.04.2018
302018
monitor BENQ LED 468,00 EUR
s DPH
-
071/2018 Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panonska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.03.2018 21.03.2018
  21.03.2018 04.04.2018
282017
PC komponenty 3 143,76 EUR
s DPH
-
070/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 02 Bratislava
Matematicky ústav SAV 11.03.2018 11.03.2018
  01.03.2018 26.03.2018
 
tel. náklady- odd. informatiky 43,78 EUR
s DPH
-
069/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.03.2018 16.03.2018
  15.03.2018 03.04.2018
 
telekomunikačné náklady 2/2018 65,97 EUR
s DPH
-
068/2018 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.03.2018 16.03.2018
  12.03.2018 31.03.2018
 
sadzba a príprava do tlače Mathematica Slovaca 532,00 EUR
s DPH
-
067/2018 Digital Visions
(IČO: 31343180)
Adresa:
Kladnianska 60,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  01.03.2018 22.03.2018
 
predplatné PC REVUE 26,00 EUR
s DPH
-
066/2018 Complet Sk
(IČO: 36731901)
Adresa:
Pasienkova 9 D,
821 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  09.03.2018 26.03.2018
2018025
dosky na väzbu 150,00 EUR
s DPH
-
065/2018 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  05.03.2018 27.03.2018
 
predplatné Dane, účtovníctvo bez pokút 62,00 EUR
s DPH
-
064/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  01.03.2018 26.03.2018
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 80,30 EUR
s DPH
-
063/2018 J. Takáč
(IČO: 32524552)
Adresa:
Ortoviská 4,
040 18 Košice
matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  05.03.2018 19.03.2018
2018027
maľovanie miestností v MÚ SAV Košice 397,12 EUR
s DPH
-
062/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  05.03.2018 19.03.2018
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
061/2018 FAVEO, s.r.o.
(IČO: 36249254)
Adresa:
Beňadická 20,
851 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2018 12.03.2018
  07.03.2018 08.03.2018
2018023
letenka-M. Hospodár 841,80 EUR
s DPH
-
060/2018 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2018 08.03.2018
  07.03.2018 14.03.2018
2018024
letenky - M. Hospodár, G. Jirásková 476,00 EUR
s DPH
-
059/2018 GO Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2018 08.03.2018
  07.03.2018 14.03.2018
2018024
letenka - M. Palmovský 805,80 EUR
s DPH
-
058/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2018 08.03.2018
  06.03.2018 21.03.2018
 
vodné a stočné 8,57 EUR
s DPH
-
057/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2018 08.03.2018
  06.03.2018 21.03.2018
2018015
stravné lístky 1 574,10 EUR
s DPH
-
056/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2018 07.03.2018
  01.03.2018 26.03.2018
 
tel. poplatky Košice 16,18 EUR
s DPH
-
055/2018 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2018 08.03.2018
  07.03.2018 21.03.2018
2018020
papierové utierky do WC 95,04 EUR
s DPH
-
054/2018 Skrivanek Slovensko, s.r.o.
(IČO: 36409812)
Adresa:
Karpatská 8,
811 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2018 06.03.2018
  01.03.2018 06.03.2018
2018022
kurz AJ K. Pastorková, E. Ondrušková 357,84 EUR
s DPH
-
053/2018 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.02.2018 27.02.2018
  26.02.2018 28.03.2018
2018016
stravné lístky 3/2018 1 189,73 EUR
s DPH
-
052/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.03.2018 05.03.2018
  01.03.2018 19.03.2018
 
mobilné telefóny, mob. internety 236,32 EUR
s DPH
-
051/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.03.2018 02.03.2018
  01.03.2018 16.03.2018
 
paušál za služby 3/18 240,00 EUR
s DPH
-
050/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.03.2018 02.03.2018
  01.03.2018 16.03.2018
 
preddavok 3/2018 300,00 EUR
s DPH
-
049/2018 J. Takáč
(IČO: 32524552)
Adresa:
Ortoviská 4,
040 18 Košice
Matematický ústav SAV 05.03.2018 05.03.2018
  26.02.2018 12.03.2018
2018021
maľovanie miestností v KE 402,60 EUR
s DPH
-
048/2018 THS ústavov spol. vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.02.2018 26.02.2018
  22.02.2018 09.03.2018
 
tel. sig., OLO 33,08 EUR
s DPH
-
047/2018 J. Takáč
(IČO: 325624552)
Adresa:
Ortoviská 4,
040 18 Košice
Matematický ústav SAV 22.02.2018 22.02.2018
  20.02.2018 06.03.2018
2018006
maľovanie miestností na MÚ SAV Košice 443,30 EUR
s DPH
-
046/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.02.2018 22.02.2018
  15.02.2018 02.03.2018
 
tel. náklady 61,68 EUR
s DPH
-
045/2018 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48/48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.02.2018 14.02.2018
  13.02.2018 15.03.2018
2018013
letenka-Jirásková 617,22 EUR
s DPH
-
044/2018 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2018 12.02.2018
  07.02.2018 09.03.2018
2018080
letenka-prof. wimmer 297,00 EUR
s DPH
-
043/2018 National pen
(IČO: 972644440)
Adresa:
Bidg D Xerox Technology Park,
Ireland
Matematický ústav SAV 14.02.2018 14.02.2018
  07.02.2018 23.02.2018
2018010
reklamné perá 55,99 EUR
s DPH
-
042/2018 Tecnická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 22.02.2018 22.02.2018
  12.02.2018 28.02.2018
 
energie za 1 Q 905,00 EUR
s DPH
-
041/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2018 12.02.2018
  09.02.2018 26.02.2018
 
vodné a stočné 8,57 EUR
s DPH
-
040/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.02.2018 19.02.2018
  01.02.2018 26.02.2018
 
tel náklady odd. informatiky 43,78 EUR
s DPH
-
039/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.02.2018 08.02.2018
  04.02.2018 18.02.2018
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
038/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2018 07.02.2018
  02.02.2018 19.02.2018
2018007
stravné lístky 1 567,50 EUR
s DPH
-
037/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.02.2018 05.02.2018
  01.02.2018 16.02.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
036/2018 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2018 07.02.2018
  01.02.2018 26.02.2018
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 81,18 EUR
s DPH
-
035/2018 T-com,a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Mtematický ústav SAV 07.02.2018 07.02.2018
  01.02.2018 26.02.2018
 
tel. poplatky MU SAV Kosice 16,18 EUR
s DPH
-
034/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35783469)
Adresa:
Bajkalská 28 ,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.02.2018 08.02.2018
  01.02.2018 19.02.2018
 
služby mob. int. + mob. tel. 251,26 EUR
s DPH
-
033/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.02.2018 05.02.2018
  01.02.2018 16.02.2018
 
preddavok za 2/2018 300,00 EUR
s DPH
-
031/2018 Agem Computers,s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2018 06.02.2018
  06.02.2018 20.02.2018
2018012
tonery 48,48 EUR
s DPH
-
030/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2018 29.01.2018
  25.01.2018 09.02.2018
 
vodné a stočné 12,65 EUR
s DPH
-
029/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2018 29.01.2018
  25.01.2018 09.02.2018
 
tel. náklady 12/2017 68,33 EUR
s DPH
-
028/2018 Autoškola ASA
(IČO: 34854801)
Adresa:
Ľ. Zúbka 29,
841 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2018 29.01.2018
  25.01.2018 15.02.2018
2018008
školenie vodiča 20,00 EUR
s DPH
-
027/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.01.2018 26.01.2018
  25.01.2018 09.02.2018
 
vyúčtovanie el. energie 139,37 EUR
s DPH
-
026/2018 DOXX- Str. lístky
(IČO: 3639100)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 26.01.2018 26.01.2018
  25.01.2018 24.02.2018
2018009
stravné lístky Doxx 1 161,90 EUR
s DPH
-
025/2018 RTVS
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2018 29.01.2018
  29.01.2018 31.01.2018
 
koncesionársky poplatok rozhlas a TV 477,96 EUR
s DPH
-
024/2018 Inštitút pre verejnú správu
(IČO: 42137004)
Adresa:
Schneidera - Trnavského 1928/1
84101 Bratislava - Dúbravka
Matematický ústav SAV 29.01.2018 29.01.2018
  29.01.2018 30.01.2018
 
seminár ochrana osobných údajov 45,00 EUR
s DPH
-
023/2018 Grapp CZ, s.r.o.
(IČO: 26805413)
Adresa:
V Novém Hloubětine 874/12,
19000 Praha
Matematický ústav SAV 23.01.2018 23.01.2018
  17.01.2018 31.01.2018
2018005
výroba pečiatok 42,47 EUR
s DPH
-
022/2018 A.J. Dlugosza
(IČO: )
Adresa:
Waszyngtonova 4/8,
42-200 Czestochowa
Matematický ústav SAV 23.01.2018 23.01.2018
  23.01.2018 24.01.2018
 
konf. poplatok - E. Halušková 72,00 EUR
s DPH
-
021/2018 GO Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2018 23.01.2018
  16.01.2018 15.02.2018
2018002
poistenie storna na letenky 26,00 EUR
s DPH
-
020/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2018 18.01.2018
  01.01.2018 24.01.2018
 
tel. poplatky- odd. informatiky 43,78 EUR
s DPH
-
019/2018 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.01.2018 17.01.2018
  17.01.2018 16.02.2018
2018006
zmena dátumu letenky-K. Nemoga 105,00 EUR
s DPH
-
018/2018 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2018 16.01.2018
  09.01.2018 08.02.2018
2018002
letenky - M. Pospíšil, K. Nemoga 747,00 EUR
s DPH
-
017/2018 AGem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2018 16.01.2018
  15.01.2018 29.01.2018
2018004
PC komponenty 151,39 EUR
s DPH
-
016/2018 KAMIKO-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 15.01.2018 15.01.2018
  11.01.2018 25.01.2018
2018001
hygienické potreby 77,40 EUR
s DPH
-
015/2018 THS-správa vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.01.2018 15.01.2018
  11.01.2018 26.01.2018
 
údržba výťahov - OLO 10,03 EUR
s DPH
-
014/2018 LAMITEC, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.01.2018 11.01.2018
  10.01.2018 24.01.2018
2018003
kancelárske potreby 784,70 EUR
s DPH
-
013/2018 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2018 10.01.2018
  08.01.2018 23.01.2018
2017100
stravné lístky 1 692,90 EUR
s DPH
-
012/2018 Česká mat. spoločnosť
(IČO: )
Adresa:
Žitná 25,
117 10 Praha
Matematický ústav SAV 09.01.2018 09.01.2018
  09.01.2018 12.01.2018
 
konf. poplatok-prof. Wimmer 4 000,00 CZK
s DPH
-
011/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 16.01.2018
 
tel. poplatky mob. tel. + mob. int. 255,08 EUR
s DPH
-
010/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 24.01.2018
 
tel. poplatky Košice 16,18 EUR
s DPH
-
009/2018 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 52 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  01.01.2018 24.01.2018
 
tel. poplatky BA, BB 81,49 EUR
s DPH
-
008/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2018 18.01.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
007/2018 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2018 18.01.2018
 
preddavok 1/2018 300,00 EUR
s DPH
-
006/2018 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 21.12.2017 21.12.2017
  19.12.2017 18.01.2018
2017103
stravné lístky 76,53 EUR
s DPH
-
005/2018 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 21.12.2017 21.12.2017
  18.12.2017 17.01.2018
2017102
stravné lístky 891,44 EUR
s DPH
-
004/2018 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  03.01.2017 17.01.2018
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
003/2018 Mediaprint-kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  31.12.2017 16.01.2018
 
expedícia povinných výtlačkov 15,31 EUR
s DPH
-
002/2018 AJFA- AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 08.01.2018 08.01.2018
  02.01.2018 12.01.2018
 
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 54,90 EUR
s DPH
-
001/2018 THS SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.01.2018 02.01.2018
  18.12.2018 02.01.2018
 
vyúčtovanie el. energie, vody 46,19 EUR
s DPH
-
35
(IČO: )
Adresa:
00.00.0000  
     
 
-
-