Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Objednávky

2018

Počet nájdených objednávok v roku 2018: 16

č. Dodávateľ Príjemca Id obj.
Id zmluvy
Dátum
Účel
Podpísal (funkcia) Suma
Súbor(y)
16. Šomšák a partneri, s.r.o.
(IČO: )
Adresa:
Poddielna 8832/4,
010 08 Žilina
Matematický ústav SAV 2018016
 
27.08.2018
grafické práce a kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 573,42 EUR
s DPH
 
15. DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2018015
 
22.08.2018
stravné lístky
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 1 222,88 EUR
s DPH
 
14. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018014
 
21.08.2018
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 1 395,90 EUR
s DPH
 
13. Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018013
 
20.08.2018
ubytovanie hostí
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 298,50 EUR
s DPH
 
12. Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018012
 
14.08.2018
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 59,70 EUR
s DPH
 
11. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018011
 
14.08.2018
letenka- K. Nemoga
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 243,00 EUR
s DPH
 
10. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018010
 
07.08.2018
letenka-Dobrev
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 403,00 EUR
s DPH
 
9. Agem Computers. s. r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018009
 
26.07.2018
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 405,26 EUR
s DPH
 
8. Slovart - G. T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018008
 
07.07.2018
kniha
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 128,69 EUR
s DPH
 
7. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2018007
 
24.07.2018
stravné lístky doxx
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 1 303,92 EUR
s DPH
 
6. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAv 2018006
 
20.07.2018
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. k. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV, v.v. i.) 240,00 EUR
s DPH
 
5. PusAm, s.r.o.
(IČO: 37070029)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018005
 
02.07.2018
USB token
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 97,56 EUR
s DPH
 
4. Kamiko -Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2018004
 
10.07.2018
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 100,27 EUR
s DPH
 
3. Slovart - G. T.G. s.r.o.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018003
 
02.07.2018
kniha
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 283,69 EUR
s DPH
 
2. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2018002
 
04.07.2018
letenka Gejza Wimmer
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 445,00 EUR
s DPH
 
1. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2018001
 
03.07.2018
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 193,41 EUR
s DPH